Generalforsamling udskudt

OBS – VIGTIG INFORMATION FRA BESTYRELSEN
Generalforsamling udskudt
Bestyrelsen har, her på hjemmesiden, tidligere bekendtgjort, at årets generalforsamling skal finde sted onsdag den 22. april 2020.
I den nuværende situation ser bestyrelsen sig desværre nødsaget til at udskyde generalforsamlingen på ubestemt tid. Når vi igen kommer ind i en normal hverdag, vil bestyrelsen finde en ny dato, og indkalde til generalforsamlingen med det varsel vores vedtægter foreskriver.