Referat fra bestyrelsesmøde 18. marts 2024

Referat af bestyrelsesmøde 18. marts 2024, klokken 18:30 Mødet blev holdt hos SEK og følgende var til stede:

Formand Flemming Poulsen (FM)
Næstformand Maiken Andersen (NF)
Kasserer Jes Baggersted (KS)
Best. medlem Brian Visser (BM)
Sekretær Ulrik Klixbüll (SEK)
Suppleant Ronnie Larsen (RL)
Suppleant Jesper Jensen (JJ)

Ad. 1 Referat fra bestyrelsesmøde 18.01.24
Referater fra bestyrelsesmødet 18.01.24 var udsendt pr. mail, og efter få og små justeringer blev referatet godkendt.

Ad. 2 Regnskab
Driftsregnskabet er revideret og fundet OK. Revisorerne havde kun en bemærkning om den hensættelse der er på kr. 5.546,82 til hegning på fællesarealet.

KS laver et forslag til generalforsamlingen omhandlende en ophævelse af denne reservation. Det blev på generalforsamlingen 3. april 1991 vedtaget at reservere kr. 10.000 til hegning på fællesarealet. De omtalte kr. 5.546,82 er hvad der endnu ikke er brugt af denne reservation.

Regnskabet blev underskrevet af bestyrelsen.

Regnskabet for vejkontoen er også revideret, og det uden bemærkninger. Regnskabet blev underskrevet af bestyrelsen.

Når KS har lavet nogle kopier, afleveres originalerne til SEK, så regnskaberne kan blive lagt på hjemmesiden.

Ind- og udbetalinger siden seneste møde blev gennemgået.

Kontoudtog blev udleveret til SEK.

Ad. 3 Budget 2024
KS gennemgik budgetforslaget for 2024. Forslaget blev godkendt.

Ad. 4 Forberedelse til generalforsamlingen + dato for fællesarbejde på det grønne område
Dato for arbejdsdag på fællesarealet bliver søndag 5. maj 2024 kl. 10:00.
SEKs forslag til indkaldelse blev godkendt med få justeringer. Budgetforslag for vejkonto skal tilføjes og teksten vedrørende brug af festhusets service skal opblødes.
SEK sender indkaldelsen til alle for endelig godkendelse.
FM foreslog af Jesper Jensen bliver foreslået som dirigent. Det indvilgede Jesper i.
SEK skal opdatere ”Køreplan for dirigenten”.
BM står for indkøb af øl og vand.
NF står for indkøb af smørrebrød. Der skal beregnes 2,5 stk. pr. deltager. Måske skal vi prøve at få det fra Bella’s Smørrebrød, Saltværksvej 80.
NF sørger for, at der er toiletpapir, affaldssække, klude og håndklæder.
NF undersøger om der kan fremskaffes nogle en gangs tallerkner og en gangs bestik til en rimelig pris.
KS køber to flasker god vin som tak for lån af fælleshuset.
FM indkomne forslag skal omdeles senest 9. april 2024.03.
FM sender bestyrelsens forslag til JJ.
JJ kopiere indkaldelse + forslag og omdeler. Indkaldelse skal være ude senest 27. marts. SEK daterer indkaldelsen 23. marts 2024.

Ad. 5 Fjernvarme, evaluering af informationsmøde på Skelgårdsskolen
Stormødet om fjernvarme var, ifølge de bestyrelsesmedlemmer som deltog, en skandale. Der blev absolut ikke afsløret noget konkret. På mødet deltog Tårnby forsyning og Finlow VVS.

Mødet efterlod det indtryk, at Tårnby Kommune intet ved om fjernvarmens fremtid.

Ad. 6 Fibernet, status
SEK rykkede, pr. e-mail, den 18. marts Allan Puggaard, DKTV for en status på deres udbedring af påtalte fejl og mangler. Da DKTV ikke har reageret har SEK d.d. rykket for svar.

FM har talt med Allan Puggaard d.d. og heller ikke under en telefonsamtale kom der noget nyt frem.

FM laver et udkast til et brev GFTV kan sende til TK. I brevet skal vi påtale det dårlige arbejde og DKTVs holdning til udbedring af fejl og mangler. Brevet skal gerne være afsendt til Tårnby Kommune inden generalforsamlingen.

KS har bemærket, at flere stolper ved fællesarealets skel til Hyld Ager er blevet bøjet mens DKTV har haft lagerplads på stedet. Det skal vi huske at få med på listen over fejl.

Ad. 7 Opstilling af forbudsskilt, status
FM har været i en heftig mail udveksling med Tårnby Kommune om opsætning af disse skilte. Det er nu lykkedes at få SEKs tegninger godkendt. FM og SEK har holdt et møde med Tårnby Kommune, og på dette møde blev flere misforståelser ryddet af bordet.

FM har lavet forslag til generalforsamlingen og klargjort den endelige ansøgning til Tårnby Kommune. Bliver forslaget vedtaget kan en ansøgning fremsendes.

Den nye bestyrelse må afgøre, om den vil lade Flemming køre projektet færdig eller om den selv vil tage hånd om sagen.

Ad. 8 Støj fra gymnastik på banerne, status
Motionisterne er nu flyttet ned på VACs parkeringsplads. Det har hjulpet på støjen; men ved søndenvind kan musikken stadig høres.

FM er blevet ringet op af en medarbejder på borgmesterkontoret, der ville høre om sagen var løst. Fint at Tårnby Kommune følger op.

Ad. 9 Trafikregulering, status
FM har sendt en ny anmodning til Tårnby Kommune. Den har der ikke været nogen reaktion på endnu.

Ad. 10 Eventuelt møde til behandling af indkomne forslag
Et eventuelt formøde aftales hvis det bliver nødvendigt.

Ad. 11 Eventuelt
KS har erfaret, at Arbejdernes Landsbank påtænker at ændre foreningskonti så vi skal betale kr. 100,-/ måned i gebyr, selvom vi ikke bruger den som netbank.

Hvis vi samler nogle konti, kan vi måske få nogle få kr. i renter.

KS laver et budget for vejkontoen.

Flemming Poulsen
Formand

Relaterede indlæg

Gå i gang med at taste din søgning herover og tryk enter for at søge. Tryk ESC for at annullere.

Tilbage til toppen