Ikke-kategoriseret

Referat fra forretningsudvalgets møde 15. januar 2008

Status efter 1. års gennemgang af vejene

Alle påtalte opgaver er nu udført. Næste eftersyn af vejene sammen med Colas bliver 5. års gennemgangen.

Gravetilladelser

Der er modtaget et antal gravetilladelser fra kommunen, vedrørende etablering af naturgas og kabel-tv. Forretningsudvalget gør medlemmerne opmærksom på, at det er det enkelte medlem, som er påtale berettiget overfor entreprenøren hvis udbedringen af vej / fortov ikke er i orden.

Formandsmøde i Grundejersammenslutningen

Der var indkaldt til møde 21. november; men ingen fra forretningsudvalget kunne deltage. Læs resten