ulkli

Referat fra bestyrelsesmøde 28.oktober 2020

Referat af bestyrelsesmøde 28. oktober 2020, klokken 18:00. Mødet blev holdt hos FM og følgende var til stede:

Formand Jan Egholm (FM)
Næstformand Flemming Poulsen (NF)
Kasserer Jes Baggersted (KS)
Best. medlem Lars Froberg (BM)
Sekretær Ulrik Klixbüll (SEK)

Ad. 1 Referat
Referater fra bestyrelsesmødet 27.5.2020 var udsendt pr. mail. Referatet blev godkendt.

Ad. 2 Beretning
FM Jan Egholm fraflytter foreningen pr. 30.11.20 og fratræder derfor sit hverv som formand pr. 1.11.20. NF indtræder i rollen som formand frem til næste generalforsamling. Samtidig indtræder suppleant Henning Jessen i bestyrelsen.

Ad. 3 Regnskab
Indtægter og udgifter gennemgået. En stor post er rensning af vejbrønde, og de negative renter er ikke et rart bekendtskab.

Kontoudtog udleveret til SEK.

Den faktura fra Grønt Team, som fejlagtigt var bogført på driften, er flyttet til vejkonto.

Alle medlemmer har betalt kontingent.

KS sørger for, at NemId til Jan lukkes og at der oprettes en NemId til den nye formand.
Ad. 4 Eventuelt
Intet.

Mødet slut 19:00

Referat fra bestyrelsesmøde 27. maj 2020

Referat af bestyrelsesmøde 27. maj 2020, klokken 19:00. Mødet blev holdt hos BM og følgende var til stede:

Jan Egholm (FM)
Flemming Poulsen (NF)
Kasserer Jes Baggersted (KS)
Best. medlem Lars Froberg (BM)
Sekretær Ulrik Klixbüll (SEK)

Ad. 1 Referat
Referater fra bestyrelsesmødet 15.1.2020 var udsendt pr. mail. Referatet blev godkendt. Læs resten

Generalforsamling udskudt

OBS – VIGTIG INFORMATION FRA BESTYRELSEN
Generalforsamling udskudt
Bestyrelsen har, her på hjemmesiden, tidligere bekendtgjort, at årets generalforsamling skal finde sted onsdag den 22. april 2020.
I den nuværende situation ser bestyrelsen sig desværre nødsaget til at udskyde generalforsamlingen på ubestemt tid. Når vi igen kommer ind i en normal hverdag, vil bestyrelsen finde en ny dato, og indkalde til generalforsamlingen med det varsel vores vedtægter foreskriver.

Information fra Tårnby Kommune vedr. corona virus

Her kan du få hjælp under coronakrisen – både praktisk hjælp og nogle at tale med.Husk også at informere andre du tror kan behøve hjælpen.

 

Røde Kors -Hjælpenetværket:

Her kan man få hjælp til praktiske ting som indkøb, hundeluftning, pakkeog medicinafhentning eller andre praktiske gøremål. Hjælpen gives uden for hjemmet de frivillige der løfter opgaven går ikke over dørtærsklen. Ring til Røde Kors hjælpenetværk påtlf.: 35 29 96 60

Ældre Sagens -Ældretelefon:

Under coronakrisen oplever mange at blive isoleret derhjemme. Familie og venner kan ikke komme på besøg og samtidig kan behovet for samvær, og kontakten med omverdenen føles vigtigere end nogensinde. Gennem Ældretelefonen kan man få eller blive telefonven og give et andet menneske og dig selv glæden ved at have nogen at snakke med. Telefonen er åben for tilmelding hverdage kl. 9.00 15.00Ring til Ældretelefonen på tlf.: 82 82 03 00

”SnakSammen”:

Med SnakSammen kan man få et digitalt besøg, hvis man savner en at tale med. Man booker en tid via hjemmesiden SnakSammen.dk, hvor der sidder engagerede og dygtige frivillige klar til en snak, om alt hvad der er behov for. Fra et godt grin til den alvorlige snak.

Akuttelefonen -Tilbud om psykisk krisehjælp aften og nat:

Angst, magtesløshed, sorg og tristhed kan opstå på alle tider af døgnet, og man kan føle, at man har akut brug for hjælp. Derfor har Tårnby Kommune i samarbejde med andre kommuner oprettet en akuttelefon, hvor voksne i akut psykisk krise kan få professionel støtte og rådgivning i sene aftenog nattetimer. Akuttelefonen er åben alle dage kl. 23.30 07.00. Ring til akuttelefonen på tlf.: 25 25 04 00

Gratis psykologisk rådgivning til Corona-ramte danskere fra WeCare:

Er du ramt af Coronavirusset? Få autoriseret psykologhjælp via skrift og video gratis.Du skal ringe ind for at gøre brug af tilbuddet. Ring WeCare på tlf.: 60 70 33 35Her kan du få hjælp under coronakrisen både praktisk hjælp og nogle at tale med.Husk også at informere andre du tror kan behøve hjælpen.

1 2 3 25