Referater fra bestyrelsesmøder

Her kan man læse referater fra foreningens bestyrelsesmøder.

Referat fra bestyrelsesmøde 28.oktober 2020

Referat af bestyrelsesmøde 28. oktober 2020, klokken 18:00. Mødet blev holdt hos FM og følgende var til stede:

Formand Jan Egholm (FM)
Næstformand Flemming Poulsen (NF)
Kasserer Jes Baggersted (KS)
Best. medlem Lars Froberg (BM)
Sekretær Ulrik Klixbüll (SEK)

Ad. 1 Referat
Referater fra bestyrelsesmødet 27.5.2020 var udsendt pr. mail. Referatet blev godkendt.

Ad. 2 Beretning
FM Jan Egholm fraflytter foreningen pr. 30.11.20 og fratræder derfor sit hverv som formand pr. 1.11.20. NF indtræder i rollen som formand frem til næste generalforsamling. Samtidig indtræder suppleant Henning Jessen i bestyrelsen.

Ad. 3 Regnskab
Indtægter og udgifter gennemgået. En stor post er rensning af vejbrønde, og de negative renter er ikke et rart bekendtskab.

Kontoudtog udleveret til SEK.

Den faktura fra Grønt Team, som fejlagtigt var bogført på driften, er flyttet til vejkonto.

Alle medlemmer har betalt kontingent.

KS sørger for, at NemId til Jan lukkes og at der oprettes en NemId til den nye formand.
Ad. 4 Eventuelt
Intet.

Mødet slut 19:00

Referat fra bestyrelsesmøde 27. maj 2020

Referat af bestyrelsesmøde 27. maj 2020, klokken 19:00. Mødet blev holdt hos BM og følgende var til stede:

Jan Egholm (FM)
Flemming Poulsen (NF)
Kasserer Jes Baggersted (KS)
Best. medlem Lars Froberg (BM)
Sekretær Ulrik Klixbüll (SEK)

Ad. 1 Referat
Referater fra bestyrelsesmødet 15.1.2020 var udsendt pr. mail. Referatet blev godkendt. Læs resten

Referat fra bestyrelsesmøde 15. januar 2020

Referat af bestyrelsesmøde 15. januar 2020, klokken 18:00. Mødet blev holdt hos FM og følgende var til stede:

Jan Egholm (FM)
Flemming Poulsen (NF)
Kasserer Jes Baggersted (KS)
Best. medlem Lars Froberg (BM)
Sekretær Ulrik Klixbüll (SEK)

Ad. 1 Referat
Referater fra bestyrelsesmødet 2.10.2019 var udsendt pr. mail. Referatet blev godkendt.

Læs resten

Referat fra bestyrelsesmøde 2. oktober 2019

Referat af bestyrelsesmøde 2. oktober 2019, klokken 18:30. Mødet blev holdt hos NF og følgende var til stede:

Jan Egholm (FM)
Flemming Poulsen (NF)
Kasserer Jes Baggersted (KS)
Best. medlem Lars Froberg (BM)
Sekretær Ulrik Klixbüll (SEK)

Ad. 1 Referat
Referater fra bestyrelsesmødet 28.8.2019 var udsendt pr. mail. Referatet blev godkendt.

Læs resten

Referat fra bestyrelsesmøde 28. august 2019

Referat af bestyrelsesmøde 28. august 2019, klokken 18:00. Mødet blev holdt hos BM og følgende var til stede:

Jan Egholm (FM)
Flemming Poulsen (NF)
Kasserer Jes Baggersted (KS)
Best. medlem Lars Froberg (BM)
Sekretær Ulrik Klixbüll (SEK)

Ad. 1 Inspektion af vejvedligehold, herunder ajourføring af medlemsliste

Vejene blev gennemgået, og der er en del medlemmer, som skal have en påmindelse om at fjerne ukrudt i rendestene. Ukrudtet kan ødelægge asfaltbelægningen. SEK sender særskilt rapport til FM, der omdeler påmindelser til de berørte medlemmer.

Læs resten

1 2 3 13