Parkering

Der bliver ofte talt om hvilke regler, der gælder for parkering i Tømmerupvang. Hertil er svaret, at parkering på vejarealet følger vej- og færdselslovgivning, og her er det særlig færdselslovens §28 – §31, der skal kigges på.

Lokalt for Tømmerupvang kan siges, at det er fastsat i deklaration for GF Tømmerupvang, at parkering af last-, omnibus-, flytte-, rute-, og fragtbiler og lignende er forbudt på eller ud for grundene (se §13). Denne tekst tolker bestyrelsen som værende gældende for køretøjer over 3500kg.

Med hensyn til parkeringspladser på grundene skal man kigge i Bygningsreglementet af 1977. Nu kan man, med rette, påpege, at der er kommet mange bygningsreglementer siden 1977. Det er der selvfølgelig; men når der er en lokalplan for et område – og det er der for Tømmerupvang, den har nr. 26 – er det de bestemmelser, der er angivet i lokalplanen der skal følges. Altså Bygningsreglementet af 1977.

I det står der:

§ 2.1.3 stk. 2: ved enfamiliehuse (herunder dobbelthuse, rækkehuse, kædehuse, gruppehuse og lign.) skal der udlægges parkeringsareal til mindst 2 biler for hver beboelse.

Nu gælder det om at holde tungen lige i munden, og ty til det svar Tårnby Kommune sendte til bestyrelsen i 1998:

Forvaltningens administrationsafdeling oplyser, da byggetilladelsen til Tømmerupvang XX blev udstedt DD.MM.1978, blev der i overensstemmelse med gældende regler reserveret plads til anlæg af 2 parkeringspladser på grunden (Bygningsreglementet af 1977 krævede i § 2.1.3 stk. 2a udlæg af 2 bilpladser, men ikke anlæg af disse). Der er ikke på noget tidspunkt stillet krav om at pladserne skulle anlægges.

Og de tilføjer:

Selvom der eventuelt er anlagt parkeringsmuligheder på en parcelhusgrund, er der ikke noget krav om, at de rent faktisk benyttes.

Konklusionen på ovenstående er, at selvom disse parkeringspladser er anlagt, og der ikke er et krav om, at de skal bruges, er der ingen mulighed for at skride ind så længe der ikke parkeres i strid med gældende love og deklarationens §13.

Tilbage i 1998 boksede bestyrelsen et antal omgange med Kommunen omkring tolkning af bestemmelserne i Bygningsreglementet af 1977, og resultatet af denne kamp fremgår af ovenstående, og der er ingen grund til at genoptage kampen. Vi er stadig underlagt de samme regler og betingelser.

Her vil det dog være på sin plads at gentage den opfordring vi flere gange har sendt til jer medlemmer:

  •  Vendeplads skal holdes fri for biler samt 2 m fra brostensbånd på tværs af vej.
  •  Max parkering på 24 timer for ikke motoriserede køretøjer.
  •  Ingen parkering på fortovet, det er os selv der skal vedligeholde det.
  •  Hvis der er plads til 2 biler i egen indkørsel brug den.
  •  Hold så vidt mulig ud for egen grund, så man ikke genere andre grundejere.
  •  Parker ikke foran indkørsel til parcel.
  •  Hold min. 10m fra kryds.

Gå i gang med at taste din søgning herover og tryk enter for at søge. Tryk ESC for at annullere.

Tilbage til toppen