referat

Referat fra bestyrelsesmøde 15. januar 2020

Referat af bestyrelsesmøde 15. januar 2020, klokken 18:00. Mødet blev holdt hos FM og følgende var til stede:

Jan Egholm (FM)
Flemming Poulsen (NF)
Kasserer Jes Baggersted (KS)
Best. medlem Lars Froberg (BM)
Sekretær Ulrik Klixbüll (SEK)

Ad. 1 Referat
Referater fra bestyrelsesmødet 2.10.2019 var udsendt pr. mail. Referatet blev godkendt.

Læs resten

Referat fra bestyrelsesmøde 2. oktober 2019

Referat af bestyrelsesmøde 2. oktober 2019, klokken 18:30. Mødet blev holdt hos NF og følgende var til stede:

Jan Egholm (FM)
Flemming Poulsen (NF)
Kasserer Jes Baggersted (KS)
Best. medlem Lars Froberg (BM)
Sekretær Ulrik Klixbüll (SEK)

Ad. 1 Referat
Referater fra bestyrelsesmødet 28.8.2019 var udsendt pr. mail. Referatet blev godkendt.

Læs resten

Referat fra bestyrelsesmøde 28. august 2019

Referat af bestyrelsesmøde 28. august 2019, klokken 18:00. Mødet blev holdt hos BM og følgende var til stede:

Jan Egholm (FM)
Flemming Poulsen (NF)
Kasserer Jes Baggersted (KS)
Best. medlem Lars Froberg (BM)
Sekretær Ulrik Klixbüll (SEK)

Ad. 1 Inspektion af vejvedligehold, herunder ajourføring af medlemsliste

Vejene blev gennemgået, og der er en del medlemmer, som skal have en påmindelse om at fjerne ukrudt i rendestene. Ukrudtet kan ødelægge asfaltbelægningen. SEK sender særskilt rapport til FM, der omdeler påmindelser til de berørte medlemmer.

Læs resten

Referat fra bestyrelsesmøde 15. maj 2019

Referat af bestyrelsesmøde 15. maj 2019, klokken 18:00. Mødet blev holdt hos KS og følgende var til stede:

 

Jan Egholm (FM)
Flemming Poulsen (NF)
Kasserer Jes Baggersted (KS)
Best. medlem Lars Froberg (BM)
Sekretær Ulrik Klixbüll (SEK)

 

Ad. 1 Referat
Referater fra bestyrelsesmødet 13.3.2019 var udsendt pr. mail. Referatet blev godkendt.

Læs resten

Referat fra generalforsamlingen 2019

OBS – For at kunne læse de til referatet vedlagte bilag, er det nødvendigt, at du har installeret en PDF læser. Det kan være Adobe Acrobat Reader eller FoxIt reader. Begge programmer er gratis og kan downloads via ovenstående links.

Referat af Grundejerforeningen Tømmerupvangs ordinære generalforsamling, onsdag den 10. april 2019, klokken 18:30.

Generalforsamlingen blev afholdt i Holdkærparkens Fælleshus, Holdkærs Ager 94

Fra bestyrelsen deltog:

Formand Jan Egholm (FM)
Næstformand Flemming Poulsen (NF)
Kasserer Jes Baggersted (KS)
Bestyrelsesmedlem Lars Froberg (BM)
Sekretær Ulrik Klixbüll    (SEK)

FM startede med at byde de fremmødte medlemmer velkommen, og gik så over til dagsordenens punkt 1.

Pkt. 1. Valg af dirigent.
FM foreslog på bestyrelsens vegne Benny Hansen, nr. 43, og da der ikke kom andre forslag fra salen, blev Benny valgt ved akklamation.

Læs resten

1 2 3 16