Referat fra bestyrelsesmøde 15. januar 2020

Referat af bestyrelsesmøde 15. januar 2020, klokken 18:00. Mødet blev holdt hos FM og følgende var til stede:

Jan Egholm (FM)
Flemming Poulsen (NF)
Kasserer Jes Baggersted (KS)
Best. medlem Lars Froberg (BM)
Sekretær Ulrik Klixbüll (SEK)

Ad. 1 Referat
Referater fra bestyrelsesmødet 2.10.2019 var udsendt pr. mail. Referatet blev godkendt.

Ad. 2 Beretning
FM har fra Arbejdernes Landsbank modtaget en henvendelse omkring de oplysninger banken har om vores forening og de personer, der tegner foreningen over for banken. Banken skal i kampen mod hvidvask følge op på deres kunder, og FM har sendt banken de ønskede oplysninger.

Tina Jespersen har kontaktet FM for at høre hvornår forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, skal fremsendes. FM henviste til, at på indkaldelsen til generalforsamlingen vil det fremgå, hvornår forlag fra medlemmer skal være indleveret.

FM har over for ejendomsmægleren, der står for salget af nr. 46, måttet insistere på, at selvom ejendomsmægleren havde fået alle bilag i forbindelse med en anden handel, krævede oplysninger om nr. 46 en ny forespørgsel, og dermed også yderligere et gebyr. Forespørgselsgebyr for nr. 4, nr.13 og 46 er alle betalt.

Ad. 3 Regnskab
Regnskabet er tæt på at være klar til revision.

Kontoudtog udleveret til SEK.

Budgettet er overskredet med kr. 904,76.

Arbejdernes Landsbank har meddelt, at der først skal betales negativ rente på vores vejkonto når den passerer 1 mio. kroner.

Desværre forholder det sig ikke på samme vis med Sparekassen Sjælland. Hos dem skal vi nu betale -0,75% fra første krone på kontoen. KS har lavet en beregning, der viser, at det løber op i små kr. 3.000i 2020 hvis vi ikke finder en anden løsning.

Ad. 4 Arbejdsopgaver
Ændring af vedtægterne
Alle paragraffer med ændringer blev gennemgået igen. Specielt paragraf 6 voldte kvaler; men fuld enighed blev opnået.

Der skal udarbejdes fyldestgørende begrundelser for alle foreslåede ændringer.

FM bliver tovholder på generalforsamlingen.

Reserverede midler
FM har styr på dette punkt. Det blev aftalt, at et forslag om at flytte beløbet kan vente til 2021.

Eventuelt skift af bank
Med baggrund i Sparekassen Sjællands indførsel af negativ rente på alle konti bliver vi nødt til at handle, og følgende blev besluttet:

KS overfører kr. 100.000 fra den løbende vejkonto hos Sparekassen Sjælland til vores vejkonto hos Arbejdernes Landsbank. Det vil da spare os for kr. 750 i negativ rente.

KS skal undersøge vores muligheder for at flytte fra Sparekassen Sjælland til en anden finansiel partner med bedre vilkår for vores forening.

Ad. 5 Generalforsamling
Datoen og tid for årets generalforsamling bliver onsdag 22. april kl. 18:00. Alternativt onsdag 15. april.

Vi undersøger om vi kan låne Holdkærparkens fælleshus igen i år. SEK kontakter Holdkærparken.

FM spørger Benny Hansen, nr. 43, om han er villig til at modtage valg til dirigent.

Bestyrelsen stiller med forslag om ændringer af vores vedtægter.

Der blev givet tilsagn fra alle nuværende bestyrelsesmedlemmer om at de stiller op til genvalg.

Ad. 6 Næste møde
Næste møde afholdes 3.3.2020 kl. 18:00 hos SEK

Ad. 7 Eventuelt
SEK er igen blevet kontaktet af O. P. Anlæg. De spørger om de må komme med et nyt tilbud på vedligeholdelse af fællesarealet. SEK svare O. P. Anlæg, at vi stadig ikke ønsker at skifte leverandør.

SEK prøver at få færdselspolitiet til at lave en fartkontrol på Oliefabriksvej.

FM tager TDC fiber udrulning med i beretningen.

Mødet slut 20:45

Jan Lerche Egholm
Formand

Relaterede indlæg

Gå i gang med at taste din søgning herover og tryk enter for at søge. Tryk ESC for at annullere.

Tilbage til toppen