Referat fra Bestyrelsesmøde 20.08.2008

Referat af bestyrelsesmøde 20.08.2008, klokken 19:00. Mødet blev holdt hos BM og følgende var til stede:

Formand Per Sørensen (FM)
Næstformand Benny Hansen (NF)
Kasserer Jes Bagersted (KS)
Best. medlem Lars Froberg (BM)
Sekretær Ulrik Klixbüll (SEK)

Ad. 1 Vejvandring
Resultatet af vejvandring er beskrevet i vedlagte selvstændige vejsynsrapport. (ikke vedlagt web referat)

NF forfatter en note vi kan sende til berørte medlemmer. NF sender udkast til best. for godkendelse.

Ad. 2 Referat
Referatet fra forretningsudvalgsmødet 21.05.2008 var udsendt pr. mail, og blev underskrevet på mødet.

Ad. 3 Beretning
Der er fra nr. 21, via hjemmesiden, kommet et forslag til en legeplads på fællesarealet. Dette skulle kunne lade sig gøre at få INDU til at bygge den uden direkte omkostninger fra GFTV. GFTV skal så dække vedligehold.
Det blev besluttet, at SEK skal kontakte nr. 21 for at få undersøgt hvilke økonomiske forpligtigelser, GFTV påtager sig ved at indgå i en alliance med INDU. Her tænkes bl.a. på reparation efter hærværk o. lign.

På stien mellem vej 2 og Oliefabriksvej er der kommet en stor lunke efter udskiftning af vandlåse. Med nr. 50 assistance er det aftalt at TK retter stien op så lunken fjernes.

BM har været i kontakt med mange af de ”gæster”, som bruger vores veje når der skal sættes skolebørn af. Alle har fået vedlagte seddel (se teksten nederst på siden). Det har hjulpet meget, og arbejdet fortsætter

Ad. 4 Regnskab
Ind- og udbetalinger siden sidste møde gennemgået.

Kopi af kontooversigter udleveret til SEK.

Omposteringen vedr. Guntofte og Bech som generalforsamlingen ønskede foretaget er nu gennemført.

Pr. dags dato mangler der kontingent fra 9 medlemmer. KS rykker restanterne 1.09.08.

KS skal undersøge om vi kan få en bedre forrentning hvis vi binder en del af vejkontoens midler i en 12 måneders periode.

Ad. 5 Arbejdsopgaver
FM kontakter Tårnby Kommune vedr. det hul, som er revet i hegnet mellem fællesarealet og Hyld Agers byggeplads.

Klipning af fællesarealets hæk ind mod Holdkærs Ager er stillet i bero på grund af for høj pris.

SEK har indledt en dialog med Tårnby Kommunevedrørende udkørsels forholdene fra Holdkærs Ager. Tårnby Kommunes svar lyder ”Der kan ikke gøres mere for at vise vigepligten”. SEK kontakter Tårnby Kommune vedr. eventuel etablering af et vejbump.

FM kontakter Holdkærs Agers formand for at lodde stemningen for at Holdkærs Ager etablerer vejbumpet når / hvis det bliver muligt.

FM skriver til Tårnby Kommune for at få Tårnby Kommunes syn på lukning af skolestien.

BM tager fat i vores entreprenør vedr. hullet i chaussestensbåndet på hjørnet af stamvejen. Selvom det lige er lavet er det kommet igen. Vi må have dette bedre undersøgt.

Ad. 6 Næste møde
Næste bestyrelsesmøde bliver afholdt 23.10 kl. 19:00 hos NF Benny Hansen.

Ad. 7 Eventuelt
Intet

Parkering i Tømmerupvang

Vi kan godt se, at det er nemt og bekvemt for dig at sætte dit barn af her.
Men det er til stor gene for os i grundejerforeningen.
Vi skal også på arbejde til tiden og du betaler jo heller ikke til vedligeholdelsen
af vores veje.

Brug i stedet stamvejen til Tømmerupvang, hvor skolestien starter
eller endnu bedre skolens udmærkede parkeringsplads på Ugandavej.

Håber på din forståelse
Grundejerforeningen Tømmerupvang

 

Relaterede indlæg

Gå i gang med at taste din søgning herover og tryk enter for at søge. Tryk ESC for at annullere.

Tilbage til toppen