Referat fra bestyrelsesmøde 14. januar 2014

Referat af bestyrelsesmøde 14. januar 2014, klokken 19:00. Mødet blev holdt hos FM og følgende var til stede:

 

Benny Hansen (FM)
Jan Egholm (NF)
Kasserer Jes Baggersted (KS)
Best. medlem Lars Froberg (BM)
Sekretær Ulrik Klixbüll    (SEK)

Ad. 1 Referat
Referatet fra bestyrelsesmødet 29.10.2013 var udsendt pr. mail. Referatet blev godkendt.

 

 

Ad. 2 Beretning
FM har lavet og omdelt generel orientering omkring medlemmernes forpligtigelser vedrørende snerydning.

FM har lavet en ”snerydnings reminder” vi kan dele ud til de medlemmer, der ikke forstod budskabet i den generelle orientering. BM kopier, så best. kan få nogle eksemplarer, der kan deles ud hvis der opstår et behov for det.

Ad. 3 Regnskab
Ind- og udbetalinger siden forrige møde blev gennemgået, og kontooversigter udleveret til SEK.

Omkostningerne i forbindelse med at få fjernet det træ, der var væltet efter stormen Allan løb op i kr. 10.000,-

KS har endnu ikke modtaget et kontoudtog fra Jyske Bank vedr. vores bundne konto (vejkonto). KS har rykket banken, og de lovede at sende det snarest; men de oplyste, at der er til skrevet kr. 9.600 i renter, så saldo nu er kr. 609.600,-

KS laver årsregnskab og sender det til revision så snart kontoudtoget fra Jyske Bank er modtaget.

Ad. 4 Arbejdsopgaver
Holdkærs Ager nabohøring/klagesag:
NF tager kontakt til nr. 20s advokat for at få afklaret hvilken indsats han forventer fra GFTVs side.

 

Vejbelysning:
BM har igen været i kontakt med firmaet der har opsat vores nye vejbelysning. De har besigtiget vejene og målt lystyrken på fortov modsat lygtepælene. Lystyrken er OK på de små veje; men ligger ca. 0,2 % for lavt på den store vej. De har tilbudt at montere kraftigere lysgivere. I første omgang vil BM tage kontakt til dem for at høre, om selve lampehuset ikke kan vinkles mere ud mod vejen. Kraftigere lysgivere vil også give mere lys ind på de grunde hvor lygtepælene står. Det er ikke nødvendigvis en fordel.
(BM har 16/1 været i kontakt med lysfirmaet igen, og de melder at der ikke er nogen mulighed for at kippe lampehuset. De kan kun indsætte en række led pære mere, og det vil kun give en marginal forbedring på fortov modsat lygtepælen. Til gengæld vil medlemmer med have op til disse lygtepæle få oplyst hele haven.)

Ad. 5 Næste møde
Næste møde bliver tirsdag 11. marts, kl. 19:00 og afholdes hos SEK.

Ad. 6 Eventuelt
Intet

Mødet slut 20:14

 

Benny Hansen
Formand

Relaterede indlæg

Gå i gang med at taste din søgning herover og tryk enter for at søge. Tryk ESC for at annullere.

Tilbage til toppen