Referat fra bestyrelsesmøde 29. oktober 2013

Referat fra bestyrelsesmøde 29. oktober, klokken 18:00. Mødet blev holdt hos NF og følgende var til stede:

 

Formand Benny Hansen (FM)
Næstformand Jan Egholm (NF)
Kasserer Jes Bagersted (KS)
Best. medlem Lars Froberg (BM)
Sekretær Ulrik Klixbüll (SEK)

 

Ad. 1 Referat
Referatet  fra  bestyrelsesmødet  20.8.2013  var  udsendt  pr.  mail.  Referatet  blev godkendt.

Ad. 2 Beretning
FM har fulgt op på påtalerne efter vores vejsyn. Det ser godt ud, og langt de fleste har udbedret de påtalte ting.

 

Nr. 38 er til salg, og FM har sendt de relevante papirer til mægler.

 

FM er blevet kontaktet af nr. 20 vedr. byggeriet i Holdkærs Ager. Se pkt. 4.

 

Ad. 3 Regnskab
Kontooversigter udleveret til SEK.

 

Ind- og udbetalinger siden sidst gennemgået.
 
Opsparingskontoen i Jyske Bank har en saldo på kr. 600.000,-.

Alle medlemmer har betalt kontingent.

 

Ad. 4 Arbejdsopgaver
Vejbelysning. BM har endelig fået kontakt med TK’s vejbelysningsansvarlige. Han har sat leverandøren på sagen. Leverandøren ønsker dog  at vente med besigtigelse til november. BM følger op.

 

Byggeri i Holdkærs Ager. FM skriver til tekniskforvaltning og klager over, at best. Ikke er  blevet  orienteret  om  byggeriet.  Samtidig  skal  der  klages  over  den  tunge  trafik byggeriet har medført på vores veje. FM sender udkast til best. Inden afsendelse til TK.

 

SEK har været på besøg hos tekniskforvaltning, og fik her en sludder for en sladder. Besøget medførte  dog,  at  vi fik  udleveret  den  adresseliste TK  påstår  de har  sendt byggesagen til høring hos. Ingen i GFTV mindes at have set dette brev. Byggeriet ser ud til, at det over holder den byggehøjde, som TK har givet dispensation til.

 

FM skriver til Hyld Ager, og beder dem fjerne ukrudt og beplantning på deres side af vores fælles hegn.

 

Når vinteren kommer. Vi skal være hurtigere til at påtale dårlig snerydning. Vi skriver generelt til alle for at påminde om de forpligtigelser medlemmerne har.

 

Ad.5 Næste møde
Næste møde bliver tirsdag 14. januar 2014, kl. 19:00 og afholdes hos FM.

 

Ad. 6 Eventuelt
Intet

 

Mødet slut 19:58

Benny Hansen
Formand

Relaterede indlæg

Gå i gang med at taste din søgning herover og tryk enter for at søge. Tryk ESC for at annullere.

Tilbage til toppen