Referat fra bestyrelsesmødet 20. august 2013

Referat af bestyrelsesmøde 20. august, klokken 18:00. Mødet blev holdt hos BM og følgende var til stede:

 

Benny Hansen (FM)

Jan Egholm (NF)

Kasserer Jes Bagersted (KS)

Best. medlem Lars Froberg (BM)

Sekretær Ulrik Klixbüll (SEK)

 

Ad. 1 Inspektion af vejvedligehold, herunder ajourføring af medlemsliste

Vejene fik sit årlige eftersyn. Ser som sædvanligt godt ud hos de fleste medlemmer. SEK laver rapport over vejsyn, og sender den til FM. FM uddeler påtale i de tilfælde hvor vi observerede problemer.

Der skal laves en generel påtale om chaussestensbåndet ved indkørslerne til vores grunde. De trænger i alt for mange tilfælde til at blive hævet.

 

Ad. 2 Referat

Referatet fra bestyrelsesmødet 7.5.2013 var udsendt pr. mail. Referatet blev godkendt.

 

Ad. 3 Beretning

FM har sendt papirer vedrørende salg af numrene 21, 24 og 50 til de respektive mæglere.

 

FM har omdelt Nabohjælp brochure. Det er op til medlemmerne selv at lave de nødvendige aftaler.

 

FM har 20/5 korresponderet med nr. 49 vedrørende støj fra nr. 49’s bagbo (anden grundejerforening). FM har fremskaffet oplysninger om denne grundejerforenings bestyrelse, og sendt nr. 49 kontakt informationer på nabogrundejerforeningens formand.

 

Den mail FM har modtaget fra nr. 2, omkring problemer med parkering på det vejstykke, der forbinder Holdkærs Ager og Tømmerupvang, har FM sendt videre til formanden for HA. Det er HA’s vejstykke, og en påtale skal komme fra HA.

 

FM har endnu ikke modtaget nogen reaktion fra HA’s formand vedrørende TK’s svar omkring vejbump.

 

FM har igen talt med nr. 45 omkring problemet med den høje hastighed hvormed der køres på Oliefabriksvej. FM tager sagen op på næste formandsmøde i sammenslutningen. På det møde deltager lederen af tekniskforvaltning i TK.

 

Ad. 4 Regnskab

Kontooversigter udleveret til SEK.

 

Et medlem er i restance med kontingent. KS har sendt rykker 2.

 

Der er overført kr. 49.700 til vejkonto.

 

Folie konto saldo kr. 61.980.

 

Vejkonto saldo kr. 73.957.

 

Opsparingskonto er uændret kr. 600.000.

 

Ad. 5 Arbejdsopgaver

Best. har fået en henvendelse fra nr. 20 vedrørende den renovering, der er sat i gang i Holdkærs Ager. Medlemmet mener, at TK burde have afholdt en nabohøring.

SEK har været i kontakt med tekniskforvaltning og byplanafdelingen. I byplanafdelingen påstår man, at sagen har været til nabohøring hos de af GFTVs medlemmer, der har fælles skel med HA. SEK prøver at fremskaffe en kopi af brevet.

Hos tekniskforvaltning kunne man fortælle, at der er givet en dispensation for byggehøjden, og at den tilladte højde nu er på 12,63 meter.

Da HA i en periode over ca. 14 dage, har benyttet spildevands kloakken på vej 1, tager vi kontakt til Tårnby forsyning, for at få skyllet kloakken igennem.

 

BM har været i kontakt med TK vedrørende vinkling af de nye LED vejlamper. Endnu ingen tilbagemelding; men BM holder fast i sagen.

 

Ad. 6 Næste møde

Næste møde bliver tirsdag 22. oktober 2013, kl. 19:00 og afholdes hos NF.

 

Ad. 7 Eventuelt

Intet

 

 

Mødet slut 20:55

 

 

Benny Hansen

Formand

Relaterede indlæg

Gå i gang med at taste din søgning herover og tryk enter for at søge. Tryk ESC for at annullere.

Tilbage til toppen