Referat af bestyrelsesmøde 11. oktober 2016

Referat af bestyrelsesmøde 11. oktober 2016, klokken 18:30. Mødet blev holdt hos NF og følgende var til stede:

 

Jan Egholm (FM)
Flemming Poulsen (NF)
Kasserer Jes Baggersted (KS)
Best. medlem Lars Froberg (BM)
Sekretær Ulrik Klixbüll    (SEK)

Ad. 1 Referat
Referatet fra bestyrelsesmødet 30.8.2016 var udsendt pr. mail. Referatet blev godkendt.

Ad. 2 Beretning
FM har rykket de to mæglere, der ikke havde indbetalt gebyr. De har begge betalt.nu.

 

FM har forespurgt Sammenslutningen omkring brugen af mæglergebyr, og størrelsen af samme, i andre foreninger. Svaret var, at der ikke findes nogen regler, og at gebyrerne er forskellige. Vi fortsætter med kr. 600,00.

 

Jyske Bank har kontaktet FM vedrørende en manglende underskrift fra KS. Det er afklaret, og banken har fået de sidste ting på plads, og sagen er lukket.

 

FM har uddelt vores påtaler efter vejsynet, sammen med en generel skrivelse til alle, hvor der opfordres til vedligehold af fortove – specielt chaussestensbåndet – og renholdelse af rendesten.

 

SEK blev bedt om, at få en kontaktmailadresse på hjemmesiden, og om at få videresendt alle mail til SEK.

 

Ad. 3 Regnskab
KS har overført kr. 50.400 til vores løbende vejkonto, og saldo er nu kr. 226.126.

 

Saldo på driftskonto er kr. 60.325,07

 

Kontoudtog udleveret til SEK.

 

Ind- og udbetalinger siden forrige møde gennemgået.

 

KS sender regning til Hyld Ager på deres andel af reparation af hegnet. KS fik kontaktoplysninger af BM.

 

Jyske Bank har tilskrevet den bundne konto for vores Vejkonto renter frem til lukkedato. Fratrukket diverse gebyrer står der nu kr. 637.608,79 på den ”bundne” vejkonto.

 

Jyske Bank har, i modstrid med de trufne aftaler, overført vores værdiløse Amager Bank aktier til Arbejdernes Landsbank. Det har de krævet et gebyr på kr. 213,50 for. FM tager kontakt til Jyske Bank for at protestere over dette.

 

Ad. 4 Arbejdsopgaver
1. Holdkærs Ager nr. 15
Tårnby Kommune har fået svar fra PAB vedrørende Holdkærs Ager nr. 15. FM oplæste svaret fra Tårnby Kommune og PAB. PAB er noget stødt på manchetterne over til stadighed at blive besværet med denne sag. Der er ikke noget at komme efter. Der er ikke bygget flere kvadratmeter end byggetilladelsen har tilladt. FM sender kommunens og PABs svar til Kresten Kromann, nr. 20, og bestyrelse lukker hermed sagen.

 

2. Trafik Oliefabriksvej
NF har sendt mail til alle grundejerforeninger langs Oliefabriksvej. De, der har svaret, (ca. 50 %) er med på vognen.NF svarer foreningerne, og foreslår, at vi laver et fællesmøde, hvor vi kan aftale en fælles kontakt til Tårnby Kommune.

(Best. har fået kopi af korrespondancen)

 

3. Tæret lygtepæl på stamvejen
Den første lygtepæl – set fra Tømmerupvang – på stamvejen er tæret igennem i jordniveau. BM tager kontakt til Tårnby Kommune.

 

4. Opfølgning vejsyn
NF har været rundt for at se om de påtalte ting var bragt på plads. Mange har gjort det fint; men der er stadig nogen, som ikke har reageret.

 

NF laver og omdeler en reminder til de medlemmer, som ikke har reageret på første henvendelse.

 

FM har fået en mail fra nr. 15 vedrørende asfaltretablering efter indføring af naturgas. NHM har undersøgt sagen, og de afviser med henvisning til, at der er gået for mange år efter arbejdet er udført.

 

BM tager kontakt til Tårnby ’Kommune vedrørende stophanen ud for nr. 71.

 

5. Forsegling af revner i vejene
Revnerne i vores veje trænger til en forsegling igen. Det skete senest omkring årsskiftet 2010 / 2011. NF og BM fortager en opmåling inden vi tager kontakt til en mulig leverandør.

 

Ad. 5 Næste møde
Næste møde holdes tirsdag 11. januar kl 18:30. Mødet holdes hos FM.

 

Ad. 6 Eventuelt
NF ser gerne, at vi i den kommende tid overvejre om der skal laves en henvendelse til Tårnby Kommune omkring et lyssignal ved Tømmerupvang / Ugandavej.

 

 

Mødet slut 20:16

 

 

Jan Lerche Egholm
Formand

Relaterede indlæg

Gå i gang med at taste din søgning herover og tryk enter for at søge. Tryk ESC for at annullere.

Tilbage til toppen