Referat fra Bestyrelsesmøde 9.3.2010

Referat af bestyrelsesmøde 9. marts 2010, klokken 19:00. Mødet blev holdt hos NF og følgende var til stede:

Benny Hansen (FM)
Anette Bååge (NF)       
Kasserer Jes Bagersted (KS)
Best. medlem Lars Froberg (BM)
Sekretær Ulrik Klixbüll (SEK)

Ad. 1 Referat
Referatet fra bestyrelsesmødet 13.1.2010 var udsendt pr. mail. Referatet blev godkendt.

Ad. 2 Beretning v/formanden
FM har været i dialog med entreprenørfirmaet Amager & Anlæg & Maskinudlejning vedr. snerydning. Der blev 12.2.10 afholdt et møde hvor der blev foretaget en opmåling. FM bad AAM fremsende tilbud og betingelser; men til dato er der ikke kommet noget fra AAM. FM kontakter firmaet igen.

FM har nu fået etableret en kontakt til bygherren af Hyldager, og de har lovet at lave hullet i hegnet. Der er dog tvivl om, hvor vidt vi taler om samme hul, så FM inviterer bygherren til en fælles besigtigelse.

Ad. 3 Regnskab v/ kassereren
KS og FM har aftalt med Jyske Bank, at vi flytter vores pengeforretninger til dem. Fra vejkontoen er flyttet kr. 369.472 og 110.647 til en 3% forrentet konto med en bindingsperiode på 3 år. Der er samtidig oprettet en konto til den daglige drift af vores veje.

De resterende konti (drift, aktionær og fest) er stadig i Amager Banken, da flytningen ikke er helt afsluttet. Det blev aftalt at de slås sammen til en konto i Jyske Bank.

Netbank med videre vil være på plads i løbet af den kommende uge.

Kontooversigter udleveret til SEK.

Der har ikke været nogen bevægelser siden forrige møde.

Det reviderede regnskab blev gennemgået.

Budget forslag for 2010 blev gennemgået og tilrettet.

KS sender pr. mail nye regnskaber og nyt budget til best.

Ad. 4 Ordinær generalforsamling
Lån af Holdkærs Agers fælleshus er på plads.

SEKs udkast til indkaldelse blev godkendt.

Emner til FMs beretning: Snerydning, fællesareal med fællesarbejde søndag 16.5.10 kl. 10:00, skolesti, hegn, sammenslutningen, renholdelse af veje og ny bank.

Ad. 5 Arbejdsopgaver
Se FMs beretning.

Ad.6 Eventuelt
Intet

Mødet slut 21:12

Benny Hansen
Formand

 

Relaterede indlæg

Gå i gang med at taste din søgning herover og tryk enter for at søge. Tryk ESC for at annullere.

Tilbage til toppen