Referat fra bestyrelsesmøde 20. maj 2014

Referat af bestyrelsesmøde 20. maj 2014, klokken 19:00. Mødet blev holdt hos KS og følgende var til stede:

 

Benny Hansen (FM)
Jan Egholm (NF)
Kasserer Jes Baggersted    (KS)
Best. medlem Lars Froberg (BM)
Sekretær Ulrik Klixbüll (SEK)

Ad. 1 Referat
Referatet fra bestyrelsesmødet 11.3.2014 var udsendt pr. mail. Referatet blev godkendt.

 

Ad. 2 Beretning
FM har modtaget årsberetningen far Sammenslutningen. FM oplæste beretningen.
Beretningen kan læses på SGTK.DK.

Ny pris på rensning af rendestensbrønde er endnu ikke afklaret.

 

Ad. 3 Regnskab
Kontooversigter udleveret til SEK.

Ind- og udbetalinger siden forrige møde gennemgået. Der er endnu ikke foretaget endelig afregning af generalforsamling og fællesarbejde.

KS er klar til at uddele indbetalingskort.

Honorar overført til bestyrelsen.

 

Ad. 4 Arbejdsopgaver
Holdkærs Ager nabohøring/klagesag:
NF tager igen kontakt til Kresten Kromanns advokat. Vi skal have klarlagt, hvad han forventer af grundejerforeningen.

Bestyrelsen har fået en komplet kopi af korrespondancen vedrørende klagesagen frem til nu.

 

Støj fra Oliefabriksvej:
FM tager kontakt til Sammenslutningens advokat for at få han syn på vores muligheder. FM handler på baggrund af svaret med kontakt til Tårnby Kommune og politiet.

 

Vejbelysning:
BM har endnu engang været i dialog med Tårnby Kommune vedrørende vejbelysningen. Denne gang, for at høre om årsagen til forskel i belysning på Aladdinvej og vores veje.
Lysmasterne på Aladdinvej er kun 2 – 3 år gamle, og på det tidspunkt var Tårnby Kommune begyndt at opsætte 6 meter master mod vores master på 5 meter. Masterne på¨6 meter er beregnet til at blive monteret med et hoved i en lidt anden udformning end hovederne på vores master. Derfor er hovederne på Aladdinvej udstyret med 24 dioder mod 10 dioder i vores lampehoveder.

Den eneste måde at få Tårnby Kommune til at udskifte hovederne på vores lysmaster, er ved at GFTV’s medlemmer bekoster nye og højere master. Bestyrelsen har endnu engang, truffet den beslutning, at det ikke er en udgift vi vil pålægge medlemmerne.

Hegnet til Hyld Ager:
FM tager kontakt til Hyld Ager, og beder dem foretage en oprydning og beskæring på deres side af hegnet, så det ikke ødelægges yderligere.

 

Ad. 5 Næste møde
Næste møde afholdes tirsdag 12. august kl. 18:00. På dette møde vil bestyrelsen foretage den årlige vejvandring.

 

Ad. 7 Eventuelt
Intet.

Mødet slut 20:15

Benny Hansen
Formand

Relaterede indlæg

Gå i gang med at taste din søgning herover og tryk enter for at søge. Tryk ESC for at annullere.

Tilbage til toppen