Referat fra bestyrelsesmøde 11. marts 2014

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts 2014, klokken 19:00. Mødet blev holdt hos SEK og følgende var til stede:

 

Benny Hansen (FM)
Jan Egholm (NF)
Kasserer Jes Baggersted (KS)
Best. medlem Lars Froberg (BM)
Sekretær Ulrik Klixbüll (SEK)

Ad. 1 Referat
Referatet fra bestyrelsesmødet 14.1.2013 var udsendt pr. mail. Referatet blev godkendt.

Ad. 2 Beretning
Flemming Poulsen, nr. 51, har sagt OK til at stille op til dirigent jobbet på årets generalforsamling.

Nr. 38 er blevet solgt. De nye ejere er Jes og Pernille Nemøe.

FM har modtaget et brev fra formanden i sammenslutningen vedrørende sammenslutningens indhentning af tilbud på rensning af rendestensbrønde. Der er endnu ikke kommet tilbud fra alle tilbudsgivere. Sammenslutningen vender tilbage lige så snart der er en afklaring.

 

Ad 3. Emner som skal med i FMs beretning på generalforsamlingen
Vi har påtalt den tunge trafik der er til HA i forbindelse med den store ombygning overfor HAs bestyrelse.

Polemikken omkring byggesagen og nabohøring.

Fællesarbejde søndag 11/5. Sikkerhedsudstyr hvis der arbejdes med motoriserede redskaber.

 

Ad. 4 Regnskab
Kontooversigter udleveret til SEK.

De reviderede regnskaber for foreningen og vejkontoen blev gennemgået, og underskrevet af bestyrelsen.

Budgettet blev diskuteret og godkendt. Forhåbentligt har vi en udmelding fra sammenslutningen med en pris på rensningen af rendestensbrønde, inden budgettet går i trykken.

 

Ad. 5 Forberedelse til den ordinære generalforsamling tirsdag 15. april 2013
SEK havde udarbejdet udkast til indkaldelse. Udkast godkendt.

BM står for køb af mad, drikkevare med mere. Vin til HA for lån af fælleshuset.

BM + KS kopierer indkaldelse og regnskaber, samt står for uddelingen af samme.

Et eventuelt formøde for gennemgang af indkomne forslag holdes onsdag 9. april kl. 19:00 hos FM.

 

Ad. 6 Arbejdsopgaver
Holdkærs Ager nabohøring/klagesag:
Ikke noget nyt siden forrige møde.

Vejbelysning:
Problemet med for lidt lys på fortov modsat lygtepæle, er relateret til den brede forbindelsesvej. At sætte kraftigere LED i de eksisterende lampehuse vil ikke løse problemet. Det vil derimod give de medlemmer, i hvis skel lygtepælene står, mere lys ind på grunden.
Eneste løsning er at der sættes nye og højere lygtepæle op, og det skal ske for GFTVs regning.

Det finder bestyrelsen ikke er en investering der står mål med udbyttet. Sagen lukkes hermed.

 

Ad. 7 Eventuelt
BM: Brug af fx motorsav i forbindelse arbejde med på fællesarealet bør kun ske hvis der bruges det rette sikkerhedsudstyr. Hvordan er GFTV dækket ind hvis der sker en ulykke?

NF undersøger hos vores forsikringsselskab.

Mødet slut 20:15

Benny Hansen
Formand

Relaterede indlæg

Gå i gang med at taste din søgning herover og tryk enter for at søge. Tryk ESC for at annullere.

Tilbage til toppen