Referat fra bestyrelsesmøde 24. maj 2012

Referat af bestyrelsesmøde 24. maj, klokken 19:00. Mødet blev holdt hos KS og følgende var til stede:

Benny Hansen (FM)
Jan Egholm (NF)
Kasserer Jes Bagersted (KS)
Best. medlem Lars Froberg (BM)
Sekretær Ulrik Klixbüll (SEK)

Ad. 1 Referat
Referatet fra bestyrelsesmødet 14.3 var udsendt pr. mail. Referatet blev godkendt.

Ad. 2 Beretning v/formanden
FM har svaret mægler på spørgsmål vedr. salg af nr. 45.

FM har modtaget en kopi af mail, som Per Ahn, nr. 19, har sendt til TK. Per påpeger de store huller der er i asfalten på stamvejen.

Ad. 3 Regnskab v/ kassereren
Kontooversigt blev udleveret til SEK.

Ind- og udbetalinger siden sidste møde gennemgået.

KS sender den endelige opgørelse for afholdelse af generalforsamling og oprydning på fællesarealet til best.

Ad. 4 Referat fra generalforsamling
Referatet er udsendt pr. mail, og de fremsendte rettelser er tilføjet. Referatet er underskrevet af FM, SEK og dirigent.

Ad. 5 Orientering fra generalforsamlingen til medlemmerne
SEKs fremsendte udkast gennemgået. Det blev besluttet, at fjerne afsnittet vedr. ordensreglement.
SEK kopierer og BM omdeler.

Ad. 6 A arbejdsopgaver
Udkørsel fra HA. Best. Enig om, at FM sender Hennings Jessen, nr. 18, oplæg til HA. Vi tilbyder at tage en dialog omkring fordeling af de omkostning en flytning af bomanlæg vil medføre.

Hegn. FM kontakter endnu engang Hyld Agers entreprenør, så vi en gang for alle kan få afklaret hans holdning til sagen.

Ny bank. KS har intet hørt fra de lokale banker. Danske Bank har p.t. det bedte tilbud. KS  tager endnu en runde. NF vil undersøge om gamle forbindelser kan hjælpe.

Ordensreglement. Det afsnit der fjernes fra orienteringen trykkes som et selvstændigt dokument.

SEK kopierer og BM omdeler.

Andre opgaver. Ingen.

Ad. 7 Næste møde
Næste møde bliver 15. august 2012 kl. 18:30 hos BM.

Ad. 8 Eventuelt

Intet.

Mødet slut 20:15

Benny Hansen
Formand

Relaterede indlæg

Gå i gang med at taste din søgning herover og tryk enter for at søge. Tryk ESC for at annullere.

Tilbage til toppen