Referat fra bestyrelsesmøde 15. august.2012

Referat af bestyrelsesmøde 15. august, klokken 18:30. Mødet blev holdt hos BM og følgende var til stede:

 

Benny Hansen (FM)
Jan Egholm (NF)
Kasserer Jes Bagersted (KS)
Best. medlem Lars Froberg (BM)
Sekretær Ulrik Klixbüll (SEK)

 

Ad. 1 Vejsyn
Vejene fik sit årlige eftersyn. Ser som sædvanligt godt ud hos de fleste medlemmer. SEK laver rapport over vejsyn og sender denne til FM. FM uddeler påtale i de få tilfælde hvor vi observerede problemer.

Ad. 2 Referat
Referatet fra bestyrelsesmødet 24.5 var udsendt pr. mail. Referatet blev godkendt.

 

Ad. 3 Beretning v/formanden
FM er blevet kontaktet af mægler vedr. salg af nr. 30. FM har svaret, og mægler har betalt honorar.

 

FM er blevet kontaktet af Karsten, nr. 68, efter TDC har udført gravearbejde ved nr. 68. Karsten klager over dårligt arbejde og knækkede fliser. Vi har ikke modtaget nogen grave tilladelse fra TK, så FM rykker for denne, og når den er modtaget indgives en klage.

 

Ad. 4 Regnskab v/ kassereren
Kontooversigt blev udleveret til SEK.

 

Ind- og udbetalinger siden sidste møde gennemgået.

 

KS er ved at få flyttet alle vores konti til Sparekassen Sjælland. Når alt er klart får KS Sparekassen til at opsige vores konti i Jyske Bank, og få flyttet penge over på de nye konti.

 

Alle arrangementer med Jyske Bank skal opsiges hurtigst muligt.

 

Ad. 5 Arbejdsopgaver
Hegn til Hyld Ager. FM har stadig ikke fået svar på seneste henvendelse. FM kontakter endnu engang Hyld Agers entreprenør, så vi en gang for alle kan få afklaret hans holdning til sagen.

 

Udkørsel fra HA. FM har fået HA’s svar på vores brev (sendt til hele best.). HA er ikke umiddelbart indstillet på et samarbejde. FM har svaret tilbage, at vi kontakter dem efter dagens best. møde. Det blev besluttet, at FM aftaler et møde med HA, og at mindst 2 fra bestyrelsen skal deltage i mødet.

Ny bank. Alle aftaler med Sparekassen Sjælland er på plads. Der mangler kun et par underskrifter på aftalen vedr. netbank, og de blev klaret på aftenens møde.

 

Andre opgaver. BM kontakter TK vedr. rust i bunden af den nordligste lygtepæl på stamvejen.

BM aftaler med gartner, at næste gang gartner har slået græs, skal vi have en pris på at få fjerne de stød, der gør at græsslåningsmaskinen ikke kan køre over alt.

 

Ad. 6 Næste møde

Næste møde bliver 9. oktober kl 19:00 hos FM.

 

Ad. 7 Eventuelt
Der er medlemmer, der har kontaktet TK på grund af støj fra Oliefabriksvej.

 

 

Mødet slut 20:05

 

Benny Hansen
Formand

Relaterede indlæg

Gå i gang med at taste din søgning herover og tryk enter for at søge. Tryk ESC for at annullere.

Tilbage til toppen