Referat fra bestyrelsesmøde 9. oktober 2012

Referat af bestyrelsesmøde 9. oktober, klokken 19:00. Mødet blev holdt hos FM og følgende var til stede:

 

Benny Hansen (FM)
Jan Egholm (NF)
Kasserer Jes Bagersted (KS)
Best. medlem Lars Froberg (BM)
Sekretær Ulrik Klixbüll (SEK)

 

Ad. 1 Referat
Referatet fra bestyrelsesmødet 15.8 var udsendt pr. mail. Referatet blev godkendt.

Ad. 2 Beretning v/formanden
FM har omdelt vejsynspåtaler og fulgt op. De fleste påtaler er udbedret. Et enkelt sted er der stadig huller i fliserne; men da det er grundejers ansvar gør best. ikke videre.

 

FM, BM og Henning Jessen har holdt møde med Holdkærs Ager omkring deres udkørsel i Tømmerupvang. Godt og positivt møde, og Holdkærs Agers bestyrelse er ikke afvisende overfor at deltage i en løsning. De understregede dog, at der under ingen omstændigheder vil blive tale om, at deres bomanlæg bliver flyttet.
Efter mødet lavede Henning Jessen et oplæg til et brev til Tårnby Kommune. I brevet beskrives de muligheder, der er for en løsning, og vi udbeder os kommunens indstilling til sagen. FM har 17.9 sendt brevet, og FM rykker kommunen for svar i slutningen af oktober.

 

Nr. 71 er solgt, og FM har givet ejendomsmægler de sædvanlige oplysninger. Nu venter vi bare på betaling fra mægler.

 

Langt om længe er det lykkedes FM at få kontakt til den entreprenør, der har ødelagt vores hegn ved stamvejen. Denne meddelte kort og godt, at hans firma ikke ville gøre noget ved det problem. Best. Blev enige om, at med den holdning entreprenøren havde vist skal FM skrive til kommunen for at få dem involveret i denne sag.

 

Ad. 3 Regnskab v/ kassereren
Kontooversigt blev udleveret til SEK.

 

Bankskiftet trækker ud; men i løbet af indeværende uge, skal alle konti være på plads.

 

Der er 5 – 6 restanter på kontingent betaling. KS har rykket alle.

 

KS overfører sidste del af best. vedlaget.

 

Fremover overføres vederlaget på dagen for mødet hos KS lige efter generalforsamlingen, og på dagen for mødet i efteråret hos NF.

 

Ad. 4 Arbejdsopgaver
Lygtepæl på stamvej. BM har talt med kommunens materialegård, og de har besigtiget lygtepælen. De bekræfter den kraftige korrosion/gennem tæring; men beroliger os med, at det ikke er så slemt, at den vil vælte. Materialegården lovede at holde lygtepælen under observation. De fortalte samtidig, at al belysning på vores veje vil blive udskiftet med LED lys. Hvornår det sker, forlød der ikke noget om.

 

BM har bestilt græsslåning på fællesarealet, og behandling mod ukrudt på fortov ved fællesarealet. Efter græsslåningen vil vi få en pris på hvad det vil koste at fjerne de rødder der gør at hele arealet ikke kan slås med maskine.

 

FM og BM vil følge op på ukrudts problemer på de fælles stier. Ukrudts bekæmpelse på stierne er de medlemmer der har grunde der støder op til stiernes ansvar.

 

Ad. 5 Næste møde
Næste møde bliver 15. januar 2013 kl 19:00 hos NF.

 

Ad. 6 Eventuelt
Intet.

 

Mødet slut 20:25

Benny Hansen
Formand

Relaterede indlæg

Gå i gang med at taste din søgning herover og tryk enter for at søge. Tryk ESC for at annullere.

Tilbage til toppen