Referat fra Bestyrelsesmøde 5.5.2010

Referat af bestyrelsesmøde 5. maj 2010, klokken 19:00. Mødet blev holdt hos KS og følgende var til stede:

Benny Hansen (FM)
Anette Bååge (NF)        
Kasserer Jes Bagersted (KS)
Best. medlem Lars Froberg (BM)
Sekretær Ulrik Klixbüll    (SEK)

Ad. 1 Referat
Referatet fra bestyrelsesmødet 9.3.2010 var udsendt pr. mail. Referatet blev godkendt.

Ad. 2 Beretning v/formanden
Der er endnu ikke sket noget med hegnet til Hyldager; men FM følger op. Nr. 3 er blevet solgt, og FM har modtaget en skrivelse fra HOME, der ønsker diverse oplysninger. FM svarer og meddeler HOME at oplysningerne koster kr. 400,00.

Sammenslutningen har indkaldt til møde 19.5. FM deltager.

Ad. 3 Regnskab v/ kassereren

Nu er alt på plads medhensyn til bankskiftet.

Kontooversigter udleveret til SEK.

Generalforsamlingen kostede kr. 4473. Beløbet er betalt via check trukket på Amagerbanken hvorfor det ikke fremgår af kontooversigten.

Konti slås sammen, så vi kun har to konti til daglig brug.

KS laver en slutopgørelse når de sidste papirer er modtaget fra Amagerbanken.

KS overfører bestyrelsesvederlag til vores konti.

Ad. 4 Referat fra generalforsamling

Referatet fra generalforsamlingen er godkendt og underskrevet af FM, dirigent og SEK. Referatet er sendt pr. mail til best.

Ad. 5 Orientering til medlemmerne
SEKs oplæg blev rettet på et par punkter, og derpå godkendt.

BM kopierer og omdeler.

SEK prøver at fremskaffe et antal ”Nabohjælp” mærkater der kan omdeles sammen med orienteringen.

Ad. 6 Arbejdsopgaver
På generalforsamlingen blev vi pålagt nogen opgaver og med de øvrige ting vi har kig på ser listen med opgaver for året således ud:

• Fremskaffe ”Nabohjælp” mærkater
• Snerydning
• Snerydningsreminder
• Hegn ved fællesareal
• Fyldning af revner i vejene
• 5 års eftersyn på vejene sammen med B&G + Colas

Ad.7 Eventuelt
BM foreslog at vi til næste generalforsamling bør overveje, om bestyrelsen skal fremsætte et forslag, der pålægger alle medlemmer en bod, hvis de ikke deltager i fællesarbejder.

Mødet slut 20:15

Benny Hansen
Formand

Relaterede indlæg

Gå i gang med at taste din søgning herover og tryk enter for at søge. Tryk ESC for at annullere.

Tilbage til toppen