Referat fra bestyrelsesmøde 24. maj 2016

Referat af bestyrelsesmøde 24. maj 2016, klokken 19:00. Mødet blev holdt hos KS og følgende var til stede:

 

Jan Egholm (FM)
Flemming Poulsen (NF)
Kasserer Jes Baggersted (KS)
Best. medlem Lars Froberg (BM)
Sekretær Ulrik Klixbüll (SEK)

 

Ad. 1 Den nye bestyrelse
FM og NF præsenterede sig over for hinanden. De øvrige medlemmer af bestyrelsen kender NF fra tidligere arbejde i bestyrelsen.

 

Ad. 2 Referat
Referatet fra bestyrelsesmødet 8.03.2016 var udsendt pr. mail. Referatet blev godkendt.

 

Ad. 3 Beretning
Den afgående FM, Benny Hansen, har afleveret alt materiale og diverse nøgler til netbank til FM.

 

Fuldmagtsforhold over for bank er blevet ændret.

 

FM har orienteret Tårnby Kommune om formandsskiftet.

 

Støtteforeningen til Børnehaven Tømmerup Haveby har haft lånt fællesarealet til et arrangement. De havde ryddet fint op efter sig. De kan godt låne arealet igen hvis de ønsker det.

 

FM har forgæves prøvet at få nogen firmaet til at give tilbud på græsslåning på fællesarealet.

 

Sammenslutningen afholder ordinært delegeretmøde 24.maj, og dette sammenfald med eget bestyrelsesmød betyder, at vi ikke har repræsentanter på mødet. Referat fra mødet vil snart kunne læses på www.sgtk.dk.

 

Der blev afholdt fællesarbejde søndag 22. maj. I alt deltog 11 af foreningens medlemmer. Bestyrelsen siger tak til de fremmødte.

 

Ad. 4 Regnskab
Ind- og udbetalinger siden forrige møde gennemgået.

 

Kontoudtog udleveret til SEK.

Den bundne konto vejkontoen har stået på er udløbet. Det betyder ingen renter. Ny løsning skal findes (se pkt. 5c).
På vejkontoen står der kr. 175.726,- og på driftskontoen står der kr. 54.753,-. Dog mangler det at få afstemt udlæg til BM vedr. fællesarbejde.

 

Bestyrelsens vederlag overføres 25. maj

 

Ad. 5 Arbejdsopgaver
Status på generalforsamlingen
Generalforsamlingen blev afviklet i god ro og orden. FM skal rykke Tårnby Kommune for et ordenligt svar vedr. Holdkærs Ager nr. 15

 

Hegn Hyldager
BM skriver til Hyld Agers formand, og beder dem rydde al beplantning langs hegnet. Når det er sket sætter BM udbedringen af hegnet i gang.

 

Bankforbindelse
FM har kanvasset markedet; men der er ingen gode løsninger. Den mindst dårlige løsning er har Arbejdernes Landsbank. Det blev besluttet, at FM skal gå videre med Arbejdernes Landsbank, så vi snarest kan få flyttet vejkontoens midler derover.

 

Græsslåning fællesarealet
FM har prøvet at fremskaffe tilbud; men de adspurgte har ikke reageret. Der gøres et nyt forsøg. Giver det heller ikke noget resultat, kan vi fortsætte med den løsning vi har en option på.

 

Andre opgaver
BM havde inden fællesarbejdet afsøgt markedet for udlejere af buskryddere. Det gav kun et enkelt resultat i vores område, og da prisen var ret høj, blev det besluttet, at indkøb af en buskrydder + sikkerheds udstyr skal på næste års budget. Buskrydderen er kun til brug på fællesarealet, og kan ikke udlånes til medlemmerne.

 

Ad. 6 Eventuelt
Tømmerupvang nr. 44 er blevet solgt. KS følger op på om mægler har betalt for vores indberetning af div. oplysninger.
I bestyrelse var der enighed om, at honoraret for vores indberetning er for lavt. FM undersøger hvad andre foreninger tager for denne ydelse.

 

Ad. 7 Næste møde
Næste møde holdes tirsdag 30. august kl 18:30. Mødet holdes hos BM og på dette møde gennemføres den årlige vejvandring.

Jan Lerche Egholm
Formand

Relaterede indlæg

Gå i gang med at taste din søgning herover og tryk enter for at søge. Tryk ESC for at annullere.

Tilbage til toppen