Referat fra Bestyrelsesmøde 16.8.2010

Referat af bestyrelsesmøde 16. august 201

0, klokken 18:30. Mødet blev holdt hos BM og følgende var til stede:

Benny Hansen (FM)
Kasserer Jes Bagersted (KS)
Best. medlem Lars Froberg (BM)
Sekretær Ulrik Klixbüll (SEK)

Afbud fra NF.

Ad. 1 Inspektion af vejvedligehold, herunder ajourføring af medlemsliste
Se separat referat for vejinspektion. (dette referat offentliggøres ikke)

FM skriver til medlemmer hvor der skal påtales forhold.

Da der var flere steder, hvor ukrudt stod ”højt” i chaussestens bæltet på fortovet laver FM også en generel skrivelse om almindelig renholdelse af fortove, disse medlemmer skal have.

Ad. 2 Referat
Referatet fra bestyrelsesmødet 5.5.2010 var udsendt pr. mail. Referatet blev godkendt.

Ad. 3 Beretning v/formanden
FM har deltaget i Sammenslutningens Formandsmøde. Der var ikke nogen punkter der i væsentlig grad vedrører vores forening.

FM har igen skrevet til Hyldager vedr. reparation af hegnet ved fællesarealet. Der er endnu ikke kommet et svar. Nu ringer FM til dem i stedet for at få en fast aftale.

FM har omdelt Nabohjælpsskiltene.

Ad. 4 Regnskab v/ kassereren
Vores konto med 3 års rentegaranti står nu og afventer første rente til skrivning.
Kontooversigter udleveret til SEK.

På den nye vejkonto står der kr. 46.900 og på driftskontoen står der kr. 59.257.

Kontooversigt udleveret til SEK.

Ind- og udbetalinger siden sidste møde gennemgået.

Ad. 5 Arbejdsopgaver
Snerydning:
SEK udarbejder en opstilling over hvor mange meter veje og fortov vi har i foreningen. Fortove opgøres med mål for henholdsvis bredde og smalle.

FM og BM indhenter 3 – 4 tilbud fra potentielle leverandører.

Revner i vejene:
BM har været i kontakt med to leverandører. Begge angav en omtrentlig pris på kr. 25.000 + moms.
BM tager igen kontakt til Lemminkäinen Asfalt. De lød umiddelbart mest lovende.  De skal efter at have besigtiget problemet sammen med BM  sende os et tilbud.

5 års eftersyn på vejene:
SEK tager kontakt til Gundtofte og Bech for at aftale dette.

Ad. 6 Næste møde
Næste møde bliver onsdag 13. oktober 2010 kl. 19:00. Mødet holdes hos NF.

Ad. 7 Eventuelt
Intet

Mødet slut 20:15

Benny Hansen
Formand

Relaterede indlæg

Gå i gang med at taste din søgning herover og tryk enter for at søge. Tryk ESC for at annullere.

Tilbage til toppen