Referat fra bestyrelsesmøde 13.10. 2010

Referat af bestyrelsesmøde 13. oktober 2010, klokken 19:00. Mødet blev holdt hos NF og følgende var til stede:

Benny Hansen (FM)
Anette Bååge (NF)
Kasserer Jes Bagersted (KS)
Best. medlem Lars Froberg (BM)
Sekretær Ulrik Klixbüll    (SEK)

Ad. 1 Referat
Referatet fra bestyrelsesmødet 16.8.2010 var udsendt pr. mail. Referatet blev godkendt.

Ad. 2 Beretning v/formanden
FM har skrevet til de medlemmer, hos hvem, vi på vejeftersynet fandt ting, der skulle påtales. Tingene ser OK ud nu.

En del af hegnet ved fællesarealet er blevet lavet. Hullet ved stamvejen er endnu ikke repareret. FM tager kontakt til entreprenøren igen.

Ad. 3 Regnskab v/ kassereren
Alle medlemmer har betalt kontingent. Kontooversigt udleveret til SEK.

Ind- og udbetalinger siden sidste møde gennemgået.

Differencen på kr. 30,00, der opstod i forbindelse med flytning af penge fra Amagerbanken til Jyske Bank, skyldes et gebyr til Amagerbanken.
Det ser ud til, at Jyske Bank tager et gebyr på kr. 600 pr. kvartal, for at vi har vores konti hos dem. Det blev ikke oplyst i FM og KS samtaler med banken. FM undersøger om ikke det er en fejl.

Ad. 4 Arbejdsopgaver
Snerydning:
Der er endnu ikke indhentet tilbud. Til næste møde har FM og BM indhentet 3 – 4 tilbud fra potentielle leverandører.

Revner i vejene:
BM har fået et tilbud fra Lemminkäinen Asfalt. De har opmålt revnerne til 560 meter, og har givet en samlet pris på kr. 40.000 + moms.
BM tager kontakt til Lemminkäinen Asfalt og accepterer tilbuddet. Det aftales med Lemminkäinen Asfalt, at de kan lave arbejdet når det passer ind i Deres planer; men samtidig skal det ske på et tidspunkt, hvor vi får det bedste resultat. Accept af tilbud skal afvente at SEK melder tilbage vedr. 5 års eftersyn.

5 års eftersyn på vejene:
SEK har prøvet at få fat i Gundtofte og Bech; men det firma eksisterer ikke længere. Der tages direkte kontakt til Palle Andersen, Colas for at få aftalt et eftersyn.

Ad. 5 Næste møde
Næste møde bliver onsdag 12. januar 2011 kl. 19:00. Mødet holdes hos FM.

Ad. 7 Eventuelt
BM fortsætter med at uddele sedler ved skolestien. Der kommer ikke mange biler mere, så det ser ud til at have hjulpet. Måske har skolen også gjort en indsats?

Mødet slut 20:15

Benny Hansen
Formand

Relaterede indlæg

Gå i gang med at taste din søgning herover og tryk enter for at søge. Tryk ESC for at annullere.

Tilbage til toppen