Referat fra bestyrelsesmøde 26.1. 2011

Referat af bestyrelsesmøde 26. januar 2011, klokken 19:00. Mødet blev holdt hos FM og følgende var til stede:

Benny Hansen (FM)
Anette Bååge (NF)
Kasserer Jes Bagersted (KS)
Best. medlem Lars Froberg (BM)
Sekretær Ulrik Klixbüll (SEK)

Ad. 1 Referat
Referatet fra bestyrelsesmødet 13.10.2010 var udsendt pr. mail. Referatet blev godkendt.

Ad. 2 Beretning v/formanden
FM har deltaget i formandsmøde i Grunderejer Sammenslutningen. Mødets hovedemne var problemer med kommunens tekniske forvaltning. Derfor deltog chefen for denne og formanden for teknisk udvalg i mødet. Referat fra mødet udleveret til best.

Medlemmernes snerydning har ikke været som den skal. Vi skal være mere aktive med at få uddelt en påmindelse til de sløsede medlemmer. Det blev besluttet, at vi fremover bruger den folder vi har fået fra TK.

Ad. 3 Regnskab v/ kassereren
Kontooversigt udleveret til SEK.

Ind- og udbetalinger siden sidste møde gennemgået.

Vi har en pæn kassebeholdning.

Det ser ikke ud til, at vi kan slippe for Jyske Banks kvartalsgebyr. FM vil dog endnu en gang prøve at bearbejde sine kontakter i banken. Måske skal vi overveje endnu et bank skifte hvis Jyske Bank ikke giver sig.

KS overfør resten af best. honorar til best. medlemmernes bankkonti.

Ad. 4 Arbejdsopgaver
Snerydning:
FM har forsøgt at få flere tilbud på en fast snerydningsaftale. Der er indtil nu kun kommet svar fra en udbyder. Denne ha FM holdt møde med, og efterfølgende har vi fået et tilbud. FM forsøger at indhente flere tilbud.

Revner i vejene:
Det blev besluttet, at vi skal have lavet revnerne i vejene hurtigst muligt. BM kontakter Lemminkäinen Asfalt, og accepterer deres tilbud, og får dem til at lave arbejdet hurtigst muligt.

Vi skal være mere observante omkring rep. af opgravninger. Når disse tildækkes, skal der bruges samme type asfalt, som vejene er belagt med. BM prøver at følge op på fremtidige opgravninger. SEK finder ud af hvad den type asfalt vi har på vejen hedder.

Hegnet ved fællesarealet:
De skader der var påført hegnet i forbindelse med opførelsen af Hyld Ager er til dels lavet. For at de sidste problemer kan udbedres, skal vi have ryddet vores side af hegnet for beplantning. Det bliver en opgave til forårets fællesarbejde.

Ad. 5 Ordinær generalforsamling
Den ordinære generalforsamling afholdes 12. april 2011 kl. 19:00 (alternativ dato er 26. april 2011). Stedet bliver igen i år Holdkærs Agers fælleshus – hvis vi kan låne det. BM laver en aftale med HA.
FM kontakter bestyrelens kandidat til dirigent posten.
Bestyrelsen fremlægger et forslag om snerydning.
Bestyrelsesmedlemmerne – bortset fra SEK der udbad sig betænkningstid – gav tilsagn om at stille op til endnu en valgperiode.

Ad. 6 Næste møde
Næste møde bliver onsdag 9. marts 2011 kl. 19:00. Mødet holdes hos SEK.

Ad. 7 Eventuelt
BM fortalte, at TK på nogle lysmaster har opsat nogle små bokse med antenner på. Hvor mærkeligt det end lyder er det noget udstyr der giver TK mulighed for at finde defekte og utætte vandledninger.

Mødet slut 20:45

Benny Hansen
Formand

Relaterede indlæg

Gå i gang med at taste din søgning herover og tryk enter for at søge. Tryk ESC for at annullere.

Tilbage til toppen