Referat fra bestyrelsesmøde 9.3.2011

Referat af bestyrelsesmøde 9. marts 2011, klokken 19:00. Mødet blev holdt hos SEK og følgende var til stede:

Benny Hansen (FM)
Anette Bååge (NF)
Kasserer Jes Bagersted (KS)
Best. medlem Lars Froberg (BM)
Sekretær Ulrik Klixbüll (SEK)

Ad. 1 Referat
Referatet fra bestyrelsesmødet 26.1.2011 var udsendt pr. mail. Referatet blev godkendt.

Ad. 2 Beretning v/formanden
FM har haft møde med et par snerydningfirmaer mere. FM fremviste begge de tilbud han har modtaget. Det ene så meget seriøst ud, og det andet var helt ude af proportioner, rent prismæssigt. Der er dog under alle omstændigheder tale om noget af en dyr fornøjelse. En vinter, som den vi netop har haft, anslåst til at ville være løbet op i over kr. 5000,- pr parcel.

FM laver snarest et udkast til den beretning han skal fremlægge på generalforsamlingen. Indhold er blandt andet: revneforsegling, fællesareal, nabohjælp, snerydning – både vores egen manglende, og de tilbud vi har indhentet.
Fl. Poulsen har givet tilsagn om at være dirigent på generalforsamlingen.

Ad. 3 Regnskab v/ kassereren
Kontooversigt udleveret til SEK.

Ind- og udbetalinger siden sidste møde gennemgået.

Udkast til regnskab er udarbejdet. Der er dog et problem omkring balancen, der ikke umiddelbart kan forklares. KS tager kontakt til sin revisor for at få en afklaring. Når problemet er afklaret kommer KS rundt til best. for at få underskrevet regnskabet.

Budgetforslag blev gennemgået, tilrettet og godkendt.

Ad. 4 Forberedelse af den ordinære generalforsamling
Den ordinære generalforsamling afholdes 12. april 2011 kl. 19:00 i Holdkærs Agers fælleshus.

  • SEK sender FM sidste års indkaldelse i Word format. FM retter den til og sender til best. for godkendelse.
  • Punkter til beretning – se punkt 2. Beretning v/formanden
  • KS kopierer regnskaber og budget.
  • BM kopierer indkaldelse.
  • NF uddeler indkaldelse og regnskab senest 22. marts.
  • BM sørger for mad, bestik, service, drikkevarer.
  • Dato for et evt. formøde aftales hvis der bliver behov.
  • Modsat af skrevet i referatet fra 26.1.2011, mente et flertal i best.,  at vi på generalforsamlingen ikke havde påtaget os et ansvar for at udarbejde et forslag omkring snerydning; men kun at undersøge udbud på markedet.

Dato for fællesarbejde blev fastslagt til søndag 15. maj 2011. Møde tid kl. 10:00

Ad. 5 Arbejdsopgaver
Snerydning:
Se punkt 2. Beretning v/formanden

Revner i vejene:
BM oplyste at Lemminkäinen Asfalt har lovet at forsegle revner i vejene inden for de næste 14 dage.

Ad. 7 Eventuelt
BM var blevet kontaktet af H. Jessen, nr. 18 omkring den korrespondance best. Har haft med TK vedr. udkørslen fra Holdkærs Ager. SEK lovede at sende link til hjemmesiden til BM.

Mødet slut 20:50

Benny Hansen
Formand

Relaterede indlæg

Gå i gang med at taste din søgning herover og tryk enter for at søge. Tryk ESC for at annullere.

Tilbage til toppen