Referat fra bestyrelsesmøde 14. marts 2012

Referat af bestyrelsesmøde 14. marts, klokken 19:00. Mødet blev holdt hos SEK og følgende var til stede:

Benny Hansen (FM)
Kasserer Jes Bagersted (KS)
Best. medlem Lars Froberg (BM)
Sekretær Ulrik Klixbüll (SEK)

Der var afbud fra Anette Bååge (NF)

Ad. 1 Referat
Referatet fra bestyrelsesmødet 18.1 var udsendt pr. mail. Referatet blev godkendt.

Ad. 2 Beretning v/formanden
FM og BM har været i dialog med et emne, og der er accept for en opstilling.
Fl. Poulsen, nr. 51 har indvilget i at modtage valg som dirigent.

FM har igen været i kontakt med Hyld Agers entreprenør Michael Knudsen. Michael Knudsen prøver nu at løbe fra sagen. FM kontakter ham igen inden generalforsamlingen.

FM har send brev to vedr. udkørslen fra Holdkærs Ager til TK medio februar. FM har 14.3 været i telefonisk kontakt med Mikkel Broe. Ham meddelte, at TK svar var i posten. FM har endnu ikke modtaget det, og ligger brevet ikke i FMs postkasse fredag i denne uge, kontakter FM
Mikke Broe igen i løbet af fredagen.

FM har undersøgt muligheden for nedslag i ejendomsskat som følge af vejvedligehold. FM tog kontakt til Parcelhusejernes Landsforening, og fik fat i foreningens advokat. Denne kunne kun bekræfte hvad FM tidligere havde fundet ud af, nemlig at det giver lovgivningen ikke mulighed for.

FM har endnu en gang været i kontakt med Jyske Bank. De er ikke interesseret i at give os bedre vilkår.
KS har været i kontakt med Bank Nordic, hvor holdningen til en forretning som vores var noget lunken. Bank Nordic er heller ikke vendt tilbage til KS, som de ellers lovede.
Danske Bank står nu stærkt, og en beslutning om evt. bankskift skal træffes  på den nye bestyrelses første møde.

Ad. 3 Emner som skal med i beretningen
FM skal gennemgå status på de opgaver bestyrelsen blev pålagt på forrige generalforsamling.
Knækkede / hullede fortovsfliser.
Parkering af biler og trailere på vejen.
Arbejdsdag på fællesarealet 20. maj kl. 10:00.

Ad. 4 Regnskab v/ kassereren
Kontooversigt blev udleveret til SEK.

Ind- og udbetalinger siden sidste møde gennemgået.

Årsregnskabet er revideret og godkendt. Bestyrelsen har underskrevet, og originaler er overdraget til SEK.

Budgetforslaget blev drøftet og justeret på få punkter.

Ad. 5 Forberedelse af den ordinære generalforsamling
SEK udarbejder indkaldelse.
Sidste frist for tilmelding til spisning er 14.3. og tilmelding aflevere i FMs postkasse.
Bestyrelsen mødes kl. 18:30
SEK kopierer indkaldelse
KS kopierer regnskab og budget
BM foretager omdeling senest 3.4
BM arrangerer mad, drikke og service.
BM køber to vingaver
Dato for evt. møde inden generalforsamling er 11. 4 kl. 19:00 hos NF.

Ad. 6 Andre arbejdsopgaver
Intet

Ad. 7 Eventuelt
BM har igen været ved skolestien og uddelt ”Brug ikke vores vej til aflæsning af skolebørn” sedler. Det hjælper lidt; men for mange er uden for pædagogisk rækkevidde.

Mødet slut 20:26

Benny Hansen
Formand

Relaterede indlæg

Gå i gang med at taste din søgning herover og tryk enter for at søge. Tryk ESC for at annullere.

Tilbage til toppen