Referat fra bestyrelsesmøde 18. januar 2012

Referat af bestyrelsesmøde 18. januar, klokken 19:30. Mødet blev holdt hos NF og følgende var til stede:

Benny Hansen (FM)
Anette Bååge (NF)
Kasserer Jes Bagersted (KS)
Best. medlem Lars Froberg (BM)
Sekretær Ulrik Klixbüll (SEK)

Ad. 1 Referat
Referatet fra bestyrelsesmødet 26.10 var udsendt pr. mail. Referatet blev godkendt.

Ad. 2 Beretning v/formanden FM og BM deltog i Knud Vads bisættelse 28. december.

FM har fået forespørgsel fra Estate Mæglerne vedr. nr. 2. FM har svaret, og bedt mæglerne indbetale kr. 600.

FM deltog 15/11 i sammenslutningens formandsmøde. Mødet havde bl.a. fokus på TKs måde at håndtere gravetilladelser på, og alle DONGs gravearbejder.

Ad. 3 Regnskab v/ kassereren
Kontooversigt blev udleveret til SEK.

Ind- og udbetalinger siden sidste møde gennemgået.

Årsregnskabet er lavet, og klar til revision.

Ad. 4 Arbejdsopgaver
Ny bank
KS har fået et tilbud fra Danske Bank. Det vil halvere vores løbende omkostning. KS og FM prøver en sidste gang, om det skulle være muligt at gøre en bedre forretning.

Nedslag i ejendomsskat p.g.a. vejforbedring
FM skriver til TK så vi kan have et svar inden generalforsamlingen.

YouSee tilbud
Denne opgave blev lukket på forrige møde.

Udkørsel fra Holdkærs Ager
FM skrev 21/10 til TK. TK har svaret, at de p.g.a. arbejdspres først kun-ne vende tilbage med et svar på sagen efter 6 – 8 uger.
FM har rykket TK men uden resultat.
FM ringer til TK omkring månedsskiftet.

Hegnet
KS har fået et nyt tilbud fra Amager Anlæg og Udlejning på arbejdet med at fjerne rødder langs hegnet til Hyld Ager. Pris kr. 3.000 + moms. Tilbud dækker at fjerne rødder på de 6 – 8 meter der er nærmest stamvejen.
FM skriver til Hyld Ager og meddeler, at vi får fjernet rødder, så entre-prenøren kan reparere hullet i hegnet. Da arbejdet med at fjerne rødder kræver,
at der også arbejdes på Hyld Agers grund, skal vi have Hyld Agers skriftlige tilladelse til dette.

KS laver aftalen med Amager Anlæg og Udlejning, når alle aftaler med Hyld Ager er på plads.

Ad. 5 Ordinær generalforsamling
Dato for ordinær generalforsamling bliver 17/4 med alternativ 24/4. Tids-punkt 19:00. Best. Mødes kl. 18:30.

BM laver aftale med Holdkærs Ager.

FM kontakter Flemming Poulsen, nr. 51, for at høre om han vil tage diri-gent posten.

NF ønsker ikke at fortsætte i bestyrelsen. Øvrige tager et år mere.

FM prøver at kontakte et par emner til NF posten.

Ad. 6 Næste møde
Næste møde afholdes onsdag 14. marts 2012 kl. 19:00 hos SEK

Ad. 7 Eventuelt
BM foreslog, at vi laver en skrivelse til alle medlemmer, der opfordrer medlemmerne til at vise hensyn når der parkeres på vejene. BM udar-bejder en ”stikordsliste” til FM. FM laver udkast, og sender dette til best. For godkendelse.
Check hvad der står i vedtægter/deklaration omkring parkering.

Mødet slut 20:40

Benny Hansen
FormandReferat af bestyrelsesmøde 18. januar, klokken 19:30. Mødet blev holdt hos NF og følgende var til stede:

Benny Hansen (FM)
Anette Bååge (NF)
Kasserer Jes Bagersted (KS)
Best. medlem Lars Froberg (BM)
Sekretær Ulrik Klixbüll (SEK)

Ad. 1 Referat
Referatet fra bestyrelsesmødet 26.10 var udsendt pr. mail. Referatet blev godkendt.

Ad. 2 Beretning v/formanden
FM og BM deltog i Knud Vads bisættelse 28. december.

FM har fået forespørgsel fra Estate Mæglerne vedr. nr. 2. FM har svaret, og bedt mæglerne indbetale kr. 600.

FM deltog 15/11 i sammenslutningens formandsmøde. Mødet havde bl.a. fokus på TKs måde at håndtere gravetilladelser på, og alle DONGs gravearbejder.

Ad. 3 Regnskab v/ kassereren
Kontooversigt blev udleveret til SEK.

Ind- og udbetalinger siden sidste møde gennemgået.

Årsregnskabet er lavet, og klar til revision.

Ad. 4 Arbejdsopgaver
Ny bank
KS har fået et tilbud fra Danske Bank. Det vil halvere vores løbende omkostning. KS og FM prøver en sidste gang, om det skulle være muligt at gøre en bedre forretning.

Nedslag i ejendomsskat p.g.a. vejforbedring
FM skriver til TK så vi kan have et svar inden generalforsamlingen.

YouSee tilbud
Denne opgave blev lukket på forrige møde.

Udkørsel fra Holdkærs Ager
FM skrev 21/10 til TK. TK har svaret, at de p.g.a. arbejdspres først kun-ne vende tilbage med et svar på sagen efter 6 – 8 uger.
FM har rykket TK men uden resultat.
FM ringer til TK omkring månedsskiftet.

Hegnet
KS har fået et nyt tilbud fra Amager Anlæg og Udlejning på arbejdet med at fjerne rødder langs hegnet til Hyld Ager. Pris kr. 3.000 + moms. Tilbud dækker at fjerne rødder på de 6 – 8 meter der er nærmest stamvejen.
FM skriver til Hyld Ager og meddeler, at vi får fjernet rødder, så entre-prenøren kan reparere hullet i hegnet. Da arbejdet med at fjerne rødder kræver,
at der også arbejdes på Hyld Agers grund, skal vi have Hyld Agers skriftlige tilladelse til dette.

KS laver aftalen med Amager Anlæg og Udlejning, når alle aftaler med Hyld Ager er på plads.

Ad. 5 Ordinær generalforsamling
Dato for ordinær generalforsamling bliver 17/4 med alternativ 24/4. Tidspunkt 19:00. Best. Mødes kl. 18:30.

BM laver aftale med Holdkærs Ager.

FM kontakter Flemming Poulsen, nr. 51, for at høre om han vil tage diri-gent posten.

NF ønsker ikke at fortsætte i bestyrelsen. Øvrige tager et år mere.

FM prøver at kontakte et par emner til NF posten.

Ad. 6 Næste møde
Næste møde afholdes onsdag 14. marts 2012 kl. 19:00 hos SEK

Ad. 7 Eventuelt
BM foreslog, at vi laver en skrivelse til alle medlemmer, der opfordrer medlemmerne til at vise hensyn når der parkeres på vejene. BM udarbejder en ”stikordsliste” til FM. FM laver udkast, og sender dette til best. for godkendelse.
Check hvad der står i vedtægter/deklaration omkring parkering.

Mødet slut 20:40

Benny Hansen
Formand

Relaterede indlæg

Gå i gang med at taste din søgning herover og tryk enter for at søge. Tryk ESC for at annullere.

Tilbage til toppen