Referat af bestyrelsesmøde 18. februar 2018

Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde 18. februar 2018, klokken 11:00. Mødet blev holdt hos NF og følgende var til stede:

 

Jan Egholm (FM)
Flemming Poulsen (NF)
Kasserer Jes Baggersted (KS)
Best. medlem Lars Froberg (BM)
Sekretær Ulrik Klixbüll (SEK)

 

Ad. 1 Ønske fra Tårnby Kommune om status ændring på vejstykket til Holdkærparken
Formålet med mødet var at få formuleret et svar på Teknisk Forvaltnings brev af 31. januar 2018. TK ønsker at ændre vejstykkets status fra privatvej – ejet af Holdkærparken – til privatfællesvej. Det er bestyrelsen ikke interesseret i, da en eventuel ændring, af den eksisterende vejret vil betyde, at GFTV kommer til at stå for vedligeholdelsen af vejstykket.

På mødet blev der opnået enighed om hvordan svaret skulle formuleres. SEK renskriver brevet, og rundsender det til bestyrelsen for godkendelse.

FM sender det godkendte svar til Teknisk Forvaltning, formanden for Teknik- og Miljøudvalget og borgmesteren.

 

Mødet slut 12:10

 

 

Jan Lerche Egholm
Forman

Relaterede indlæg

Gå i gang med at taste din søgning herover og tryk enter for at søge. Tryk ESC for at annullere.

Tilbage til toppen