Referat af bestyrelsesmøde 18. januar 2018

Referat af bestyrelsesmøde 18. januar 2018, klokken 18:30. Mødet blev holdt hos FM og følgende var til stede:

 

Jan Egholm (FM)
Flemming Poulsen (NF)
Kasserer Jes Baggersted (KS)
Best. medlem Lars Froberg (BM)
Sekretær Ulrik Klixbüll (SEK)

 

Ad. 1 Referat
Referatet fra bestyrelsesmødet 5.10.2017 var udsendt pr. mail. Referatet blev godkendt.

 

 

Ad. 2 Beretning
FM deltog 5/11/17 i Sammenslutningens Formandsmøde. Mødet blev afholdt i den gamle terminalbygning tegnet af Vilhelm Lauritzen. Mødet drejede sig om lufthavnens fremtidige udvikling.

 

Der er kommet forespørgsler fra ejendomsmæglere vedrørende følgende ejendomme: 2, 10 og 56.

 

Nr. 40 er blevet solgt til Sarah Henriette Biehl Wibrand og Asbjørn Biehl Wibrand.

 

Nr. 2 er blevet solgt til Helle Wichmand og Ronni Larsen.

 

FM har undersøgt problemstillingen omkring netbank forsikringer. Vores nuværende forsikring dækker ikke et ”indbrud” i vores netbank. Da vores konto kræver underskrift af to medlemmer af bestyrelsen, mener vi, at vi er dækket godt ind mod tyveri af koder og dermed penge.

 

FM er i kontakt med Alm. Brand for at få afdækket vores situation ved ulykker med personskade på fællesarealet.

 

FM påpegede, at selvom vores netbank pr. 1/1/18 blev fritaget for gebyrer, opkræves der stadig gebyr. Det skal der følges op på.

 

Ad. 3 Regnskab
Kontoudtog udleveret til SEK.

 

Ind- og udbetalinger siden forrige møde gennemgået.

 

Saldo på konti i Sparekassen Sjælland:
Driftskonto kr. 51.498,17
Vejkonto – drift kr. 233.362,97
Saldo på konto i Arbejdernes Landsbank
Bunden konto kr. 638.795,89


Ad. 4 Arbejdsopgaver
Reparation af stamvejen
TK har i en telefonsamtale med NF erkendt, at der gælder samme regler for stamvejen, som for alle andre private fællesveje. Det er de grundejere hvis grund støder op til vejen, som har vedligeholdelsespligten. Til gengæld mener de ikke, at vejens tilstand er i en sådan forfatning, at der skal gøres noget. Vi afslutter sagen; men holder øje med stamvejens tilstand.

 

Udkørsel fra Holdkærs Ager
NF skriver til TK og beder dem sørge for, at hajtandsmarkeringen bliver malet op.

 

Hjertestarter
Der er blevet afsendt en ansøgning til Trygfonden i håb om at vi kan komme i betragt-ning til en hjertestarter.

 

Snerydning
Det er stadig hver grundejeres ansvar at rydde fortov og vej.

 

Ad. 5 Ordinær generalforsamling
Dato: tirsdag 24. april 2018 kl. 18:30

 

Dirigent: FM spørger Benny Hansen, nr. 43, om han vil påtage sig dette hverv.

 

Sted: Skelgårdsskolen. BM laver aftale med skolen.

 

Forslag: P.t. ingen fra bestyrelsen.

 

Bestyrelsesmedlemmer: Alle er villige til at tage en tørn mere.

 

Ad. 6 Næste møde
Næste møde afholdes 13. marts 2018 kl. 18:30 hos SEK.

 

Ad. 7 Eventuelt
Intet

 

Mødet slut 20:33

 

 

Jan Lerche Egholm
Formand

 

UK/-

Relaterede indlæg

Gå i gang med at taste din søgning herover og tryk enter for at søge. Tryk ESC for at annullere.

Tilbage til toppen