Referat af bestyrelsesmøde 29. maj 2017

Referat af bestyrelsesmøde 29. maj 2017, klokken 18:30. Mødet blev holdt hos KS og følgende var til stede:

 

Jan Egholm (FM)
Flemming Poulsen (NF)
Kasserer Jes Baggersted (KS)
Best. medlem Lars Froberg (BM)
Sekretær Ulrik Klixbüll    (SEK)

Ad. 1 Referat
Referatet fra bestyrelsesmødet 1.3.2017 var udsendt pr. mail. Referatet blev godkendt.

 

 

Ad. 2 Beretning
FM har sendt alt vores materiale vedrørende sagen mellem nr. 20 og Holdkærs Ager til Kresten Kromann, nr. 20. Bestyrelse betragter nu denne sag for endegyldigt afsluttet.

 

Der har været afholdt ordinært delegeretmøde i Sammenslutningen. FM kunne desværre ikke deltage. Referat kan læses på www.sgtk.dk, når det foreligger.

 

FM har fået mail fra Home vedrørende nr. 40, som er sat til salg. FM sender de ønskede dokumenter.

 

Der blev holdt fællesarbejde søndag 21/5. Der deltog 8 medlemmer.

 

Ad. 3 Regnskab
Kontoudtog udleveret til SEK.

 

Ind- og udbetalinger siden forrige møde gennemgået.

 

Saldo på konti i Sparekassen Sjælland:
Driftskonto kr. 50.260,70
Vejkonto kr. 226.265,47

 

Bestyrelsens honorar er overført.

 

Ad. 4 Arbejdsopgaver
Status på generalforsamlingen:
Desværre et alt for beskedent fremmøde. Skelgårdsskolen er et godt sted at afholde generalforsamlingen.

 

Vejreparation:
Arbejdet er udført som aftalt. Det ser pænt ud. Faktura endnu ikke modtaget.

 

Fællesarealet:
Til fællesarbejdet var der i år fremmødt 8 medlemmer. Græsset var blevet slået lige inden dagen. KS tager kontakt til græsslåningsfirmaet, og får dem til at bruge en busk-rydder på begge sider af hegnet til Hyld Ager. Vi forventer, at Hyld Ager betaler deres del af dette.

 

Parkering:
NF kontakter Holdkærs Ager for at høre om de kan hjælpe.

 

Reparation af stamvej + lyskurve:
Vi vil gerne have Holdkærs Ager med på denne sag. NF laver et oplæg til en e-mail til Holdkærs Ager. Når vi har svar fra Holdkærs Ager tager vi fat på Tårnby Kommune. Kan blive en lang og nyttesløs færd.

 

Ad. 5 Eventuelt
FM er blevet kontaktet af Steen Kondrup, nr. 62, vedrørende parkering af gulplade biler på vejene. Steen mener, at det ikke er tilladt. Bestyrelsen tolker §13 i deklarationen, som gældende for køretøjer over 3.500kg.

 

KS er blevet kontaktet af Johnny Ragnarsson, nr. 28. Han klager over en ung mand, som drøner rundt på en ATV. Han vil høre, om der kan blive opsat tavler med hastighedsbegrænsning. I Tømmerupvang er det p.t. reglerne for bymæssig bebyggelse der gør sig gældende. En ændring af dette kræver et projekt, som skal have politiets / kommunens godkendelse.

 

NF – er der nogen, som har nye ideer til hvad vi kan gøre for at stoppe afsætning af skolebørn på vores veje?

 

Ad. 6 Næste møde
Næste møde afholdes mandag den 7. august kl. 18:00 hos BM. På mødet gennemføres det årlige vejsyn.

Mødet slut 20:30

Jan Lerche Egholm
Formand

UK/- 

Relaterede indlæg

Gå i gang med at taste din søgning herover og tryk enter for at søge. Tryk ESC for at annullere.

Tilbage til toppen