Referat af bestyrelsesmøde 7. august 2017

Referat af bestyrelsesmøde 7. august 2017, klokken 18:00. Mødet blev holdt hos BM og følgende var til stede:

 

Jan Egholm (FM)
Flemming Poulsen (NF)
Kasserer Jes Baggersted (KS)
Best. medlem Lars Froberg (BM)
Sekretær Ulrik Klixbüll (SEK)

 

Ad. 1 Vejinspektion
Se separat vejsynsrapport. SEK sender rapporten til FM, som uddeler påtaler.

 

Ad. 2 Referat
Referatet fra bestyrelsesmødet 29.5.2017 var udsendt pr. mail. Referatet blev godkendt.

 

Ad. 3 Beretning
FM er blevet kontaktet af Pedersen, nr. 67, der ville høre om bestyrelsen kan gøre noget ved støjen fra Barret, nr. 65, aircondition. FM påpegede, at bestyrelsen ikke har nogen mulighed for at gribe ind, og foreslog en dialog eller at nr. 67 kontakter Tårnby Kommune.

 

El kassen ved nr. 70 er gået i stykker. Den kan ikke holdes lukket. BM har været i kontakt med Radius, som har lavet en midlertidig reparation. BM følger op, så det kan blive lavet ordentligt.

 

FM har haft besøg af færdselspolitiet, som ønskede at bruge græsstykket bag FMs grund til at parkere deres ATK vogn på når de laver fartkontrol på Oliefabriksvej. Da det er Tårnby Kommunes jord fik politiet grønt lys til dette.

 

Ad. 4 Regnskab
Kontoudtog udleveret til SEK.

 

Ind- og udbetalinger siden forrige møde gennemgået.

 

Opkrævning af medlemskontingent er omdelt, og 66 medlemmer har betalt. De 6 restanter har fået rykker 1. En eventuel rykker 2 skal påføres et rykkergebyr i henhold til vedtægterne.

 

Saldo på konti i Sparekassen Sjælland:
Driftskonto kr. 102.261,12
Vejkonto – drift kr. 235.365,47

 

Regningen for reparation af revner i vejene er endnu ikke forfaldt til betaling, og beløbet trækkes fra vejkonto – drift.

 

Ad. 5 Arbejdsopgaver
Fællesarealet
BM overtager kontakten til Hansen Service, der står for græsslåning på fællesarealet. BM beder Hansen service om at vande mod ukrudt i kantsten rund om arealet og langs hegnet til Hyldager.
BM kontakter også Hyld Ager for at få dem til at vedligeholde deres areal, som støder op til vores.

 

Brev/mail til skolen vedr. afsætning af børn
Bestyrelsen ser ingen mulighed for at få stoppet dette. Hverken sedler eller henvendelse til skolen har gennem tiden båret frugt.

 

Trafik Oliefabriksvej
Politiet har, som tidligere nævnt, startet fartkontrol på Oliefabriksvej. Nu må vi se om det hjælper. Der er kommet en underskriftindsamling fra et par af beboerne på Oliefabriksvej og Vorgodvej. De ønsker opbakning til en henvendelse til Tårnby Kommune.

 

Kontakt Tårnby Kommune – Asfaltering af indfaldsvej
NF afventer stadig svar fra Holdkærs Ager. NF rykker for svar, og når vi kender Holdkærs Agers standpunkt, laver NF en henvendelse til Tekniskforvaltning for at høre om der er planer for asfaltering af stamvejen og trafikregulering på Ugandavej i forbindelse med den nye svømmehal,

 

Parkering ved udkørsel fra Holdkærs Ager
Holdkærs Ager er blevet kontaktet, og de har erkendt, at det er et problem. De ser dog ingen mulighed for at stoppe det. Da vejen som sådan ikke har noget med GFTV at gøre, og når Holdkærs Ager ikke selv kan løse problemet, ser bestyrelsen ingen mulighed for at kunne gøre det.

 

Ad. 6 Næste møde
Næste møde afholdes tirsdag 3. oktober 2017, kl. 18:30 hos NF.

 

Ad. 7 Eventuelt
Intet

 

Mødet slut 20.:10

 

Jan Lerche Egholm
Formand

Relaterede indlæg

Gå i gang med at taste din søgning herover og tryk enter for at søge. Tryk ESC for at annullere.

Tilbage til toppen