Referat fra bestyrelsesmøde 17. august 2022

Referat af bestyrelsesmøde 17. august 2022, klokken 18:30 Mødet blev holdt hos BM og følgende var til stede:

Formand Flemming Poulsen (FM)
Kasserer Jes Baggersted (KS)
Best. medlem Brian Visser (BM)
Sekretær Ulrik Klixbüll (SEK)

Der var afbud fra næstformand Maiken Andersen.

Ad. 1 Besigtigelse af foreningens veje
Vejene blev gennemgået, og der er en del medlemmer, som skal have en påmindelse om at fjerne ukrudt i rendestene. Ukrudtet kan ødelægge asfaltbelægningen. SEK sender særskilt rapport til FM, der omdeler påmindelser til de berørte medlemmer.

Ad. 2 Referat fra bestyrelsesmøde 11.5.2022
Referater fra bestyrelsesmødet 11.5.2022 var udsendt pr. mail. Referatet blev godkendt.

Ad. 3 Regnskab
Der har været 7 restanter på kontingentindbetalingen. Alle er blevet rykket og 6 har indbetalt. Den resterende restant bliver rykket igen, og hvis betaling ikke sker, tillægger KS gebyr i henhold til vedtægterne.

Kr. 49.700 er overført til vejkonto.

Ind- og udbetalinger siden seneste møde blev gennemgået.

Kontoudtog blev udleveret til SEK.

Ad. 4 Ændringer af vedtægter, input fra Brian
SEK har indført Brians bemærkninger i vedtægternes § 6 stk. 2 og 6, § 12 stk. 2 og § 14 stk. 1. Det er OK.

Med hensyn til bestyrelsen og et evt. forretningsudvalgs disponering over ikke budgetterede midler, blev bestyrelsen efter en lille debat, enige om, at vi skal foreslå kr. 20.000. Det skal indskrives ind vedtægter kapitel 4. Dette beløb vedrører kun foreningens driftsmidler.

Ad. 5 Onefiber, input fra Brian
Onefibes oprindelige henvendelse var rettet til 4 grundejerforeninger: Aladdin, Derna, Enghave og GFTV.

BM mener, at der er mulighed for at få fælles fodslag, og tager kontakt til de tre andre foreninger. Hvis alle siger OK, kontakter BM Onefiber for at høre, om de stadig er interesseret.

Ad. 6 Ny gartner
FM har fået priser fra tre mulige leverandører: P. O. Anlæg, Birkely og Larsson & Nielsen.

Det er alle tilbud med en meget heftig pris, så umiddelbart ikke nogen løsning. Tilbuddet fra P. O. Anlæg er det bedst dokumenterede.

KS laver en budgetsimulering baseret på prisen fra P. O Anlæg.

En løsning kan blive, at vi finder en, der er villig til at græsslå arealet én gang p.a. FM hører om Birkely vil gøre dette.

KS prøver at kontakte vores tidligere leverandør Hansen Service for at høre om de stadig vil lege med os.

Ad. 7 Blomster mv.
Sparket til hjørne. Sagen med en ny gartner skal løses først.

Ad. 8 Trafikregulering stamvej/Ugandavej, henvendelse til TK, status
FM har fået en e-mail fra Tårnby Kommune, hvori de skriver, at der ikke er penge til en sådan undersøgelse i 2022.

Ad. 9 Henvendelse fra nr. 47 vedr. hundetræning på boldbane
Denne sag er manet i jorden.

Ad. 10 Fjernvarme
Ubekræftede rygter siger, at fjernvarme kan forventes i vores område indenfor 3 – 4 år (måske).

Ad. 11 Ny asfalt på stamvej
Tårnby Kommune vil ikke gøre noget.

Vi kan selv oprette en stribe ”praj” på Tårnby Kommunes hjemmeside. Evt. via Facebook foreslå at alle medlemmer gør det.

Ad. 12 Næste møde
Næste møde bliver mandag den 17. oktober 2022 kl. 18:30 hos NF.

Ad. 13 Eventuelt
Intet.

Mødet slut 20:44.

Flemming Poulsen
Formand

Relaterede indlæg

Gå i gang med at taste din søgning herover og tryk enter for at søge. Tryk ESC for at annullere.

Tilbage til toppen