Referat fra Bestyrelsesmøde 26.08.2009

Referat af bestyrelsesmøde 26.8.2009, klokken 18:30. Mødet blev holdt hos KS og følgende var til stede:

Benny Hansen (NF)
Kasserer Jes Bagersted (KS)
Best. medlem Lars Froberg (BM)
Sekretær Ulrik Klixbüll (SEK)

Afbud: Per Sørensen (FM)

Ad. 1 Inspektion af vejvedligehold
Bestyrelsen foretog det årlige vejeftersyn. Generelt er vedligeholdelsen af fortove OK; men der var et par medlemmer, som skal have en påtale.

Der udarbejdes et særskilt referat fra vejsynet.

NF vil udarbejde en generel skrivelse til alle medlemmer. De steder hvor der var noget at påtale får desuden en lille hilsen omkring disse forhold.

Ad. 2 Referat
Referatet fra bestyrelsesmødet 27.5.2009 var udsendt pr. mail. Referatet blev godkendt.

Ad. 3 Beretning v/formanden
Da FM havde meldt afbud var der ingen beretning.

KS har via Fl. Poulsen modtaget 2 gravetilladelser vedr. nr. 11 og 22.

SEK ønsker at vi genoptager den gamle rutine med at sende et brev og en kopi af gravetilladelsen til de enkelte medlemmer. BM tager fat i FM for at får ham til at finde formularen i de gamle arkiver. Kan han ikke det må han forfatte et nyt brev.

Ad. 4 Regnskab v/ kassereren
Ind- og udbetalinger siden sidste møde blev gennemgået.

Bortkørsel af affald fra fællesarealet løb op i kr. 1.673,-

Der er overført kr. 46.200 til vejkontoen.

Kopi af kontooversigter udleveret til SEK.

KS overfører kr. 100.000 fra vejkontoen til vores aftalekonto

KS tager et møde med Arbejdernes Landsbank. De vil gerne tale med os om omkring de muligheder vi ham med vores konti.

Ad. 5 Arbejdsopgaver
Intet nyt vedr. skolesti og hegn ved fællesarealet, da FM havde meldt af-bud.

BM vil genoptage rutinen med at uddele ”parkeringsbøder” ved sko-lestien hvis der bliver store problemer i gen i år.

Ad. 6 Næste møde
Næste møde bliver onsdag 21. oktober 2009 kl. 19:00 hos NF.

Ad. 8 Eventuelt
Intet

Mødet slut 20:00

Benny Hansen
Næstformand

 

Relaterede indlæg

Gå i gang med at taste din søgning herover og tryk enter for at søge. Tryk ESC for at annullere.

Tilbage til toppen