Referat fra Bestyrelsesmøde 21.10.2009

Referat af bestyrelsesmøde 21.10.2009, klokken 19:00. Mødet blev holdt hos NF og følgende var til stede:

Benny Hansen (NF)
Kasserer Jes Bagersted (KS)
Best. medlem Lars Froberg (BM)
Sekretær Ulrik Klixbüll (SEK)

Per Sørensen (FM) deltog ikke i mødet.

Ad. 1 Referat
Referatet fra bestyrelsesmødet 28.8.2009 var udsendt pr. mail. Referatet blev godkendt.

Ad. 2 Beretning v/formanden
Da FM ikke deltog var der ingen beretning.

Ad. 3 Regnskab v/ kassereren
Ind- og udbetalinger siden sidste møde blev gennemgået.

Alle medlemmer har betalt kontingent, og de sidste penge er overført til vejkontoen.

Kopi af kontooversigter udleveret til SEK.

KS har holdt møde med Arbejdernes Landsbank; men de vil ikke give bedre vilkår end de vi har i Amager Banken. KS har undersøgt markedet, og Nordea kom op med bedste vilkår. En treårig binding af midler giver p.t. 3,5 % p.a. i rente. Best. har derfor givet KS grønt lys for at flytte alle vores konti fra Amager Banken til Nordea, og her anbringe vejkontoen på en måde, så vi får højest rente afkast på den. Alle forhold vedr. netbank med videre er som de vi har i Amager Banken i dag.

KS har jævnfør ovenstående derfor ikke, som aftalt på forrige møde, flyttet kr. 100.000 som aftalt.

KS overfører til best. medlemmernes konti den resterende del af bestyrelsesvederlaget.

Ad. 4 Opfølgning på vejsyn
NF har omdelt bestyrelsens kommentar til vedligehold af fortov og stier til medlemmerne.

NF følger i kommende uge op på om alle påtaler er udbedret. Eventuelle ”restanter” skal have endnu en henvendelse.

Ad. 5 Arbejdsopgaver
Intet nyt vedr. skolesti og hegn ved fællesarealet, da FM ikke deltog i mødet.

NF skriver til FM og beder ham sende kopi af den fulde korrespondance han har haft med TK – og andre – vedr. lukning af skolestien og hullet i hegnet til Hyld Ager.

SEK sender filen med ”gravetilladelsesbrevet” til KS, der fremover vil sørge for, at medlemmerne orienteres når vi får en gravetilladelse.

Ad. 6 Næste møde
Næste møde bliver onsdag 13. januar 2010 kl. 19:00 hos SEK.

Ad. 8 Eventuelt
Intet til referat

Mødet slut 20:20

Benny Hansen
Næstformand

 

Relaterede indlæg

Gå i gang med at taste din søgning herover og tryk enter for at søge. Tryk ESC for at annullere.

Tilbage til toppen