Referat af bestyrelsesmøde 1. marts 2017

Referat af bestyrelsesmøde 1. marts 2017, klokken 18:30. Mødet blev holdt hos SEK og følgende var til stede:

Jan Egholm (FM)
Flemming Poulsen (NF)
Kasserer Jes Baggersted    (KS)
Best. medlem Lars Froberg (BM)
Sekretær Ulrik Klixbüll    (SEK)

Ad. 1 Referat
Referatet fra bestyrelsesmødet 5.01.2017 var udsendt pr. mail. Referatet blev godkendt.

Ad. 2 Beretning
FM har fremsendt kontoudtog over kontoen i Arbejdernes Landsbank.

FM har aftalt med Benny Hansen, nr. 43, at bestyrelsen vil foreslå ham til dirigent posten på årets generalforsamling.

FM har sendt svar til nr. 45, vedrørende deres henvendelse om Holdkærs Agers midlertidige udkørsel i Tømmerupvang.

FM indkaldt til formandsmøde i sammenslutningen; men da det finder sted samtidigt med vores bestyrelsesmøde er deltagelse ikke mulig.

FM har fået en henvendelse fra Home vedrørende salg af nr. 2. FM sender de ønskede oplysninger til Home.

Der er modtaget en del gravetilladelser fra Tårnby kommune. Disse blev givet til BM for indscanning. FM og NF har inspiceret det udførte arbejde ved nr. 55. Det ser ikke godt ud, og vi skal holde øje med om det bliver reetableret ordentligt.

Ad. 3 Emner til formandens beretning
FM havde udarbejdet en liste med emner, som vi gennemgik og fik justeret.

FM rundsender oplægget til endelig godkendelse.

Ad. 4 Regnskab
Kopi af det reviderede regnskab for forening og vejkonto udleveret og gennemgået.

Begge regnskaber blev underskrevet af bestyrelsen.
KS budgetforslag blev drøftet, justeret og godkendt.

Kontoudtog udleveret til SEK.

Ind- og udbetalinger siden forrige møde gennemgået.

Saldo på konti i Sparekassen Sjælland:
Driftskonto kr. 46.320,70
Vejkonto kr. 226.265,47

Det blev besluttet, at der skal foreligge et kontoudtog for vores midler i Arbejdernes Landsbank minimum en gang om året. For alle øvrige konti skal der foreligge et kontoudtog til hvert møde.

Ad. 5 Forberedelse af den ordinære generalforsamling, tirsdag den 4. april 2017
SEKs oplæg til indkaldelse blev gennemgået, og specielt formuleringen af forslag vedrørende 40 års jubilæumsfest blev diskuteret.

BM sørger for mad og drikke.

Bestyrelsen mødes på skolen kl. 18:00

Et eventuelt formøde bliver 23/3 hos KS kl. 18:30.

Indkaldelse uddeles 11 – 12/3 af NF / BM. SEK kopierer.

KS kopierer regnskaber.

Ad. 6 Arbejdsopgaver
Reparation af vores veje
Der er stor tvivl i bestyrelsen om hvilken metode der skal vælges. Det arbejde Lem-minkäinen udførte forrige gang har holdt godt. NF prøver som en sidste mulighed at søge råd hos Jan Christensen, nr. 49.

Snerydning
FM undersøger hos vores forsikringsselskab og hos sammenslutningen hvordan vi er dækket i tilfælde af ulykker, ved fællesarealet, som skyldes mangelfuld snerydning.

Kontingent opkrævning
Når de sidste FI-kort er brugt, laver vi et brev hvori vi angiver den betalings-id det enkelte medlem skal bruge.

Ad. 7 Eventuelt
KS checker med græsslåningsfirmaet, om de, i forbindelse med græsslåning inden fællesarbejdet, kan køre en tur med en buskrydder på begge sider af hegnet mod Hyld Ager.

Mødet slut 21:05

Jan Lerche Egholm
Formand

Referat af bestyrelsesmøde 1. marts 2017, klokken 18:30. Mødet blev holdt hos SEK og følgende var til stede:

                            Jan Egholm                                                        (FM)

                            Flemming Poulsen                                            (NF)

                            Kasserer Jes Baggersted                                 (KS)

                            Best. medlem Lars Froberg                              (BM)

                            Sekretær Ulrik Klixbüll                                      (SEK)

Ad. 1 Referat

Referatet fra bestyrelsesmødet 5.01.2017 var udsendt pr. mail. Referatet blev godkendt.

Ad. 2 Beretning

FM har fremsendt kontoudtog over kontoen i Arbejdernes Landsbank.

FM har aftalt med Benny Hansen, nr. 43, at bestyrelsen vil foreslå ham til dirigent posten på årets generalforsamling.

FM har sendt svar til nr. 45, vedrørende deres henvendelse om Holdkærs Agers midlertidige udkørsel i Tømmerupvang.

FM indkaldt til formandsmøde i sammenslutningen; men da det finder sted samtidigt med vores bestyrelsesmøde er deltagelse ikke mulig.

FM har fået en henvendelse fra Home vedrørende salg af nr. 2. FM sender de ønskede oplysninger til Home.

Der er modtaget en del gravetilladelser fra Tårnby kommune. Disse blev givet til BM for indscanning. FM og NF har inspiceret det udførte arbejde ved nr. 55. Det ser ikke godt ud, og vi skal holde øje med om det bliver reetableret ordentligt.

Ad. 3 Emner til formandens beretning

FM havde udarbejdet en liste med emner, som vi gennemgik og fik justeret.

FM rundsender oplægget til endelig godkendelse.

Ad. 4 Regnskab

Kopi af det reviderede regnskab for forening og vejkonto udleveret og gennemgået.

Begge regnskaber blev underskrevet af bestyrelsen.

KS budgetforslag blev drøftet, justeret og godkendt.

Kontoudtog udleveret til SEK.

Ind- og udbetalinger siden forrige møde gennemgået.

Saldo på konti i Sparekassen Sjælland:

Driftskonto kr. 46.320,70

Vejkonto kr. 226.265,47

Det blev besluttet, at der skal foreligge et kontoudtog for vores midler i Arbejdernes Landsbank minimum en gang om året. For alle øvrige konti skal der foreligge et kontoudtog til hvert møde.

Ad. 5 Forberedelse af den ordinære generalforsamling, tirsdag den 4. april 2017

SEKs oplæg til indkaldelse blev gennemgået, og specielt formuleringen af forslag vedrørende 40 års jubilæumsfest blev diskuteret.

BM sørger for mad og drikke.

Bestyrelsen mødes på skolen kl. 18:00

Et eventuelt formøde bliver 23/3 hos KS kl. 18:30.

Indkaldelse uddeles 11 – 12/3 af NF / BM. SEK kopierer.

KS kopierer regnskaber.

Ad. 6 Arbejdsopgaver

Reparation af vores veje

Der er stor tvivl i bestyrelsen om hvilken metode der skal vælges. Det arbejde Lemminkäinen udførte forrige gang har holdt godt. NF prøver som en sidste mulighed at søge råd hos Jan Christensen, nr. 49.

Snerydning

FM undersøger hos vores forsikringsselskab og hos sammenslutningen hvordan vi er dækket i tilfælde af ulykker, ved fællesarealet, som skyldes mangelfuld snerydning.

Kontingent opkrævning

Når de sidste FI-kort er brugt, laver vi et brev hvori vi angiver den betalings-id det enkelte medlem skal bruge.


Ad. 7 Eventuelt

KS checker med græsslåningsfirmaet, om de, i forbindelse med græsslåning inden fællesarbejdet, kan køre en tur med en buskrydder på begge sider af hegnet mod Hyld Ager.

Mødet slut 21:05

Jan Lerche Egholm

Formand

Relaterede indlæg

Gå i gang med at taste din søgning herover og tryk enter for at søge. Tryk ESC for at annullere.

Tilbage til toppen