Referat af bestyrelsesmøde 5. januar 2017

Referat af bestyrelsesmøde 5. januar 2017, klokken 18:30. Mødet blev holdt hos FM og følgende var til stede:

 

Jan Egholm (FM)
Flemming Poulsen (NF)
Kasserer Jes Baggersted (KS)
Best. medlem Lars Froberg (BM)
Sekretær Ulrik Klixbüll (SEK)

Ad. 1 Referat
Referatet fra bestyrelsesmødet 11.10.2016 var udsendt pr. mail. Referatet blev godkendt.

 

Ad. 2 Beretning
FM kunne desværre ikke deltage i det nyligt afholdte formandsmøde i Sammenslutningen. Vi må vente på at der kommer et referat på sammenslutningens hjemmeside.

Nr. 55 er blevet solgt til Natascha og Rasmus Hunwartsen.

Henning Nordbjærg, nr. 2, er desværre afgået ved døden. BM sørger for en bårebuket.

 

Ad. 3 Regnskab
Kontoudtog udleveret til SEK.

Ind- og udbetalinger siden forrige møde gennemgået.

Vores nye græsslåningsfirma har slået græsset på fællesarealet fire gange. Pris kr. 2375,-

På vores driftskonto står der kr. 48.161,70

På vejkontoen står der kr. 226.265,47

Vores arrangement med Jyske Bank er nu helt afsluttet.

FM skaffer kontoudskrifter pr. 31.12.2016 fra Arbejdernes Landsbank.

 

Ad. 4 Arbejdsopgaver
1. Reparation af vores veje
Vi har fået to tilbud på reparation af revner i vejene.
Agenda 21 kr. 73.750,00 inkl. Moms
Lemminkäinen A/S kr. 51.000,00 inkl. Moms

Desværre er de to tilbud ikke direkte sammenlignelige, da de to firmaer bruger forskellige metoder. NF prøver om vi kan få en uvildig vurdering af de to metoder, fx fra Tårnby Kommune.

 

2. Trafik Oliefabriksvej
Denne sag må vi desværre konstatere, ikke har meget kød på sig, og kun få af grund-ejerforeningerne langs Oliefabriksvej viste sig interesseret i at støtte sagen. Tårnby Kommune afviser, at der er et problem, og henviser til deres trafikmålinger. Den må-ling vi har fået kopi af viser, at der faktisk ikke køreres for stærkt på Oliefabriksvej. I den uge (12/9/16 – 20/9/16) målingen er foretaget var gennemsnitshastigheden 47,8 km/t. Målingen og den manglende opbakning af de øvrige foreninger betyder at vi lukker sagen. NF orienterer de 3 foreninger, der var med på sagen, om, at som landet ligger ser vi ingen mulighed for at komme videre.

 

3. Belysning i lygtepæle
Der har været flere tilfælde hvor vores vejbelysning har været afbrudt. Der har været en kabelfejl, og den viste sig at være lidt mere sejlivet end Tårnby Kommune havde forventet. Det ser ud til, at der er styr på lyset nu.

Vores henvendelse til Tårnby Kommune vedr. den første lygtepæl på stamvejen har båret frugt, og lygtepælen er blevet skiftet.

 

4. Snerydning
Hvis vi skulle være så uheldige, at der falder sne, og nogen medlemmer ikke kan få taget sig sammen til at rydde vej og fortov, får de standard snerydningsskrivelsen.

 

5. 40 års jubilæum
GFTV har 40 års jubilæum i 2018. Bestyrelsen vil på kommende generalforsamling fremlægge et forslag til markering af jubilæet.

 

Ad. 5 Ordinær generalforsamling
Datoen for den ordinære generalforsamling bliver 4. april 2017, med alternativet 25. april 2017.
Dirigent – FM kontakter Benny Hansen, nr. 43.
Forslag – Bestyrelsen fremsætter forslag vedr. 40 års jubilæum
Bestyrelsesmedlemmer – Alle bestyrelsesmedlemmer indvilgede i at tage endnu en periode.
Sted – BM undersøger om vi igen kan låne Holdkær Agers fælleshus. Ellers bliver det på Skelgårdsskolen.

 

Ad. 6 Næste møde
Næste møde holdes onsdag den 1. marts 2017, kl. 18:30 hos SEK.

 

Ad. 7 Eventuelt
FM svarer på henvendelse fra nr. 45 vedr. Holdkærs Agers udkørsel til Tømmerupvang.

NF foretager lidt opmåling af de huller der er i Tårnby Kommunes del af stamvejen.

Mødet slut 20:48

Jan Lerche Egholm
Formand

Relaterede indlæg

Gå i gang med at taste din søgning herover og tryk enter for at søge. Tryk ESC for at annullere.

Tilbage til toppen