Referat fra bestyrelsesmøde 13. januar 2015

Referat af bestyrelsesmøde 13. januar 2015, klokken 19:00.

 

Mødet blev holdt hos FM og følgende var til stede:

 

Benny Hansen (FM)
Jan Egholm (NF)
Kasserer Jes Baggersted (KS)
Best. medlem Lars Froberg (BM)
Sekretær Ulrik Klixbüll (SEK)

Ad. 1 Referat
Referatet fra bestyrelsesmødet 7.10.2014 var udsendt pr. mail. Referatet blev godkendt.

 

Ad. 2 Beretning
FM har været til formandsmøde i Sammenslutningen. FM gennemgik kort referatet (læs hele referatet på sgtk.dk)

Af vigtige punkter kan nævnes:

 

  • TK undersøger om rundkørslen Kongelundsvej/Oliefabriksvej skal udskiftes med et lyssignal.
  • TK arbejder stadig med at adskille spildevand og regnvand.
  • Der er udsigt til at vi skal sortere vores affald bedre.
  • 67 foreninger er tilmeldt den nye ordning vedr. Rensning af rendestensbrønde. (Vores brønde er blevet renset, og BM talte med LMJs folk, der fortalte at vores brønde er fine og kun behøver at blive renset en gang pr. år)

Ad. 3 Regnskab
Kontooversigter udleveret til SEK.

Ind- og udbetalinger siden forrige møde gennemgået.

På driftskontoen har vi p.t. kr. 46.132,-

Der er overført kr. 50.400,- til vejkontoen, hvor der nu står kr. 125.181,-.

Alle medlemmer har betalt kontingent; men nr. 35 mangler stadig at indbetale kr. 60,-. FM + KS har besøgt nr. 35 for at få dem til a indbetale restancen; men det var forgæves. De prøver en gang mere. Restancen skal betales nu, og sker det ikke må vi tage de skridt vores vedtægter giver os mulighed for.

KS er klar til at lave årsregnskabet, og det sendes til revisorerne en af de nærmeste dage.

 

Ad. 4 Arbejdsopgaver
Hegnet til Hyld Ager:
Hyld Ager har ryddet bedre ved hegnet. FM har skrevet til Hyld Agers formand og spurgt om vi i fællesskab skal få repareret hegnet. De har endnu ikke svaret.

 

Ad. 5 Ordinær generalforsamling
Dato: tirsdag 14. april 2015 (alternativt 16. april 2015)
Dirigent: FM spørger om Fl. Poulsen vil tage jobbet igen i år.
Lokaler: BM tager kontakt til HA for at aftale lån af HAs fælleshus

Indkaldelse skal udarbejdes så den kan omdeles 22. marts 2015.

 

Ad. 6 Næste møde
Næste møde afholdes tirsdag 3. marts kl. 19:00. Mødet holdes hos SEK.

 

Ad. 7 Eventuelt
Intet

Mødet slut 20:03

Benny Hansen
Formand

Relaterede indlæg

Gå i gang med at taste din søgning herover og tryk enter for at søge. Tryk ESC for at annullere.

Tilbage til toppen