Referat fra bestyrelsesmøde 7. oktober 2014

Referat af bestyrelsesmøde 7. oktober 2014, klokken 19:00.

 

Mødet blev holdt hos NF og følgende var til stede:

 

Benny Hansen (FM)
Jan Egholm (NF)
Kasserer Jes Baggersted    (KS)
Best. medlem Lars Froberg (BM)
Sekretær Ulrik Klixbüll    (SEK)

Ad. 1 Referat
Referatet fra bestyrelsesmødet 12.8.2014 var udsendt pr. mail. Referatet blev godkendt.

 

Ad. 2 Beretning
FM har omdelt sedler med påtaler fra vores vejsyn. Flere havde allerede fået bragt forholdene i orden. Desværre er der mange steder hvor fortovsfliserne er knækkede / hullet.

FM har fået en henvendelse vedrørende bilister, der holder på vores veje, når de skal aflevere børn til skole / SFO.

Hyld Ager har fået ryddet delvist op på arealet, der støder op mod vores fællesareal.

FM tager kontakt til LMJ for at høre hvornår de kommer og renser vores rendestensbrønde.

 

Ad. 3 Regnskab
Kontooversigter udleveret til SEK.

Ind- og udbetalinger siden forrige møde gennemgået.

Der mangler stadig en kontingentbetaling fra nr. 58. Vi skal have fundet bobestyreren, så vi kan få anmeldt vores krav. NF prøver at om han kan finde den oplysning.

Så er der et medlem der kun har indbetalt kr. 1040, og selv efter flere henvendelser har de ikke indbetalt det resterende beløb. KS og FM aflægger dem et besøg.

KS overfører kr. 49.700 til vejkontoen.
 
Ad. 4 Arbejdsopgaver
Hegnet til Hyld Ager:
FM tager igen kontakt til sekretæren i Hyld Ager, og beder dem fjerne al den bevoksning, der fra deres side, gror ind i vores fælles hegn.

Snerydning:
Vi laver et genoptryk af ”Snerydningssedlen”, og skal være mere flittige til at påtale dårlig rydning, end vi har været i tidligere sæsoner.
FM laver en forebyggende info, hvor vi oplyser om grundejernes pligter med hensyn til snerydning. Den omdeler vi lige inden ”Sneflokke kommer vrimlende, hen over diger trimlende….”.

Holdkærs Ager:
Nr. 20 har omdelt deres syn på hvordan sagen med Holdkærs Ager er blevet behandlet af bestyrelsen.

 

Ad. 5 Næste møde
Næste møde afholdes tirsdag 13.januar kl. 19:00. Mødet holdes hos FM.

 

Ad. 6 Eventuelt
Der er igen blevet observeret rotter i kvarteret.

Mødet slut 20:35

Benny Hansen
Formand

Relaterede indlæg

Gå i gang med at taste din søgning herover og tryk enter for at søge. Tryk ESC for at annullere.

Tilbage til toppen