Referat af bestyrelsesmøde 12. august 2014

Referat af bestyrelsesmøde 12. august 2014, klokken 18:00. Mødet blev holdt hos BM og følgende var til stede:

 

Benny Hansen (FM)
Jan Egholm (NF)
Kasserer Jes Baggersted (KS)
Best. medlem Lars Froberg (BM)
Sekretær Ulrik Klixbüll    (SEK)

Ad. 1 Inspektion af vejvedligehold, herunder ajourføring af medlemsliste
Vejene fik sit årlige eftersyn. Ser som sædvanligt godt ud hos de fleste medlemmer. SEK laver rapport over vejsyn, og sender den til FM. FM uddeler påtale i de tilfælde hvor vi observerede problemer.

Der skal laves en generel påtale om chaussestensbåndet ved indkørslerne til vores grunde. De trænger i alt for mange tilfælde til at blive hævet.

 

 

Ad. 2 Referat
Referatet fra bestyrelsesmødet 20.5.2014 var udsendt pr. mail. Referatet blev godkendt.

 

Ad. 3 Beretning
Det har været en stille sommer. FM havde intet til beretningen.

 

Ad. 4 Regnskab
Kontooversigter udleveret til SEK.

Ind- og udbetalinger siden forrige møde gennemgået. De største poster er forsikring af fællesarealet, og bortkørsel af affald efter fællesarbejde.

Der er dags dato 2 medlemmer, der ikke har betalt kontingent, og KS har uddelt rykkerskrivelse.

 

Ad. 5 Arbejdsopgaver
Hegnet til Hyld Ager:
FM har mailet med sekretæren i Hyld Ager, og de har lovet at give sagen videre til deres ejendomsinspektør. (Efter mødet har Hyld Ager meddelt, at de sætter et gartnerfirma på sagen, og at arbejdet udføres i løbet af uge 34)

Holdkærs Ager:
Intet nyt efter seneste mail korrespondance med nr. 20’s advokat. Denne har givet klart udtryk for, at han ikke ønsker noget fra bestyrelsens side.

Brøndrensning:
FM har bedt Sammenslutningen give os indsigt i de tilbud Sammenslutningen har indhentet. Det har Sammenslutningen nægtet, og den eneste information vi har kunnet få er, at Leif M. Jensens tilbud på kr. 55,00 + moms / brønd er billigste tilbud. De andre tilbud lå, ifølge oplysningerne fra Sammenslutningen, mellem kr. 61,00 – kr. 81,00 + moms / brønd.
FM undersøger hos LMJ, om der er tale om en bindingsperiode, og er det ikke tilfældet tilmelder FM foreningen til aftalen.

 

Ad. 6 Næste møde
Næste møde afholdes tirsdag 7. oktober kl. 19:00. Mødet holdes hos NF.

 

Ad. 7 Eventuelt
Intet.

Mødet slut 19:40

Benny Hansen
Formand

Relaterede indlæg

Gå i gang med at taste din søgning herover og tryk enter for at søge. Tryk ESC for at annullere.

Tilbage til toppen