Referat fra Bestyrelsesmøde 27.05.2009

Referat af bestyrelsesmøde 27.5.2009, klokken 19:00. Mødet blev holdt hos BM og følgende var til stede:

Formand Per Sørensen (FM)
Benny Hansen (NF)
Kasserer Jes Bagersted (KS)
Best. medlem Lars Froberg (BM)
Sekretær Ulrik Klixbüll (SEK)

Ad. 1 Referat
Referatet fra forretningsudvalgsmødet 3.3.2009 var udsendt pr. mail. Referatet blev accepteret.

Ad. 2 Beretning v/formanden
FM meddelte, at der ikke var noget at berette.

Ad. 3 Regnskab v/ kassereren
Ind- og udbetalinger siden sidste møde blev gennemgået.

Der blev brugt ca. kr. 3.600 på generalforsamlingen til mad og drikke.

Kopi af kontooversigter udleveret til SEK.

KS overfører beløb til dækning af best. medlemmernes udgifter til vores respektive konti.

KS bestiller FI kort til kontingentbetaling.

Ad. 4 Referat fra generalforsamling
Fremsendt pr. mail. En enkelt ”sålfejl” blev rettet, og referatet er nu underskrevet af FM, dirigent og SEK.

Ad. 5 Orientering fra generalforsamling til medlemmerne
SEKs oplæg til medlemsorientering blev gennemgået. Dato for seneste indbetaling af kontingent skal sættes til 1. juli 2009.  Dato for fællesarbejde blev sat til 21. juni 2009.

SEK kopierer og KS omdeler orienteringen samme med indbetalingskortet.
Ad. 6 Arbejdsopgaver
Skolestien. FM arbejder videre med TK. Vi skal have afklaret deres indstilling til at vi blot lukket stien ud mod skolestien med et hegn, og så lader stien ligge. Vil TK acceptere dette eller vil det blive et krav at stien ”udstykkes” og lægges ind under de tilstødende grunde. Er udstykning et krav bliver omkostning til hegn et spørgsmål, der skal afgøres mellem de to grundejere.

Hul i hegn. Denne opgave ligger også på FMs skuldre.

BM er blevet kontaktet af medlemmer, der klager over larmende knallerter i vort område. BM har også ved selvsyn konstateret at der er begyndt at køre flere meget larmende knallerter gennem vort område. Hvad kan vi som bestyrelse gøre ved dette?

Ad. 7 Næste møde
Næste møde bliver onsdag 26. august 2009 kl. 18:30 hos KS.

Ad. 8 Eventuelt
Intet

Mødet slut 20:08

Per Sørensen
Formand

 

Relaterede indlæg

Gå i gang med at taste din søgning herover og tryk enter for at søge. Tryk ESC for at annullere.

Tilbage til toppen