Referat af bestyrelsesmøde 16. januar 2019

Referat af bestyrelsesmøde 16. januar, klokken 18:00. Mødet blev holdt hos FM og følgende var til stede:

 

Jan Egholm (FM)
Flemming Poulsen (NF)
Kasserer Jes Baggersted (KS)
Best. medlem Lars Froberg (BM)
Sekretær Ulrik Klixbüll (SEK)

 

Ad. 1 Referat
Referater fra bestyrelsesmødet 17.10.2018 var udsendt pr. mail. Referatet blev godkendt.

 

Ad. 2 Beretning
FM har fra diverse ejendomsmæglere modtaget besked om salg af følgende ejendomme:

Nr. 12 – ny ejer er: Nikolai Ammekilde Wilken og Sarah Lorentzen
Nr. 37 – ny ejer er: Michael Zanno Nici Larsen og Ninna Vork Andersen
Nr. 64 – ny ejer er: Niels-Erik Friedrich og Louise Jensen

 

FM har fra Nybolig modtaget forespørgsel vedr. salg af nr. 4.

 

FM havde desværre ikke mulighed for at deltage i Sammenslutningens årlige formandsmøde 21/11/2018.

 

Ad. 3 Regnskab
Ind- og udbetalinger siden forrige møde gennemgået.

 

Kontoudtog udleveret til SEK.

 

Saldo på konti i Sparekassen Sjælland:
Driftskonto kr. 36.337,41
Vejkonto – drift kr. 283.762,97
Saldo på konto i Arbejdernes Landsbank
Bunden konto kr. 639.624,08

 

Budgettet for 2018 er desværre blevet overskredet. Årsagen er foreningens bidrag til jubilæumsfesten, og en uforudset omkostning til fældning af træ på fællesarealet.

 

Ad. 3 Arbejdsopgaver
Skiltning
BM tjekker om vi kan få lavet en film med ”Nabohjælp” til det gamle skilt med ”Legende børn”.

SEK undersøger prisen på et nyt Nabohjælp skilt inklusive stander.

SEK tager et billede at ”Heste skiltet” ved indkørslen til Tømmerupvang, og sender det til Tårnby Kommune sammen med en opfordring til at få det udskiftet.

 

Ad. 5 Ordinær generalforsamling
Dato for årets generalforsamling bliver onsdag 10. april eller onsdag 24. april, og tidspunktet bliver kl. 18:30.

Vi vil prøve at låne Holdkærparkens fælleshus. SEK skiver til Holdkærparkens formand.

Bestyrelsen vil forslå Benny Hansen, nr. 43, som dirigent. FM kontakter Benny for at høre om det er OK.

Der er p.t. ingen forslag fra bestyrelsen.

Alle nuværende medlemmer af bestyrelsen genopstiller.

 

Ad. 6 Næste møde
Næste møde afholdes 13. marts 2019 kl. 18:00 hos SEK.

 

Ad. 5 Eventuelt
Benny Hansen, nr. 43, har overfor BM påpeget, at der er et problem med at grus fra Bennys fortov løber ud i rendestensbrønden på grund af en revne i selve rendestensbrønden. Da problemet ligger i selve brønden, blev det besluttet at vejkontoen skal betale reparationen. Det blev aftalt, at BM beder Benny om at få en professionel til at udbedre skaden.

BM kontakter Hansen Service for at understrege, at der kun skal slås græs på fællesarealet en gang på måned i sæsonen (maj til oktober).

 

Det blev aftalt, at SEK skal se på mulighederne for at oprette en Facebook side, som medlemmerne kan benytte til intern udveksling af erfaringer med videre.

 

Mødet slut 20:05

 

Jan Lerche Egholm
Formand

Relaterede indlæg

Gå i gang med at taste din søgning herover og tryk enter for at søge. Tryk ESC for at annullere.

Tilbage til toppen