Referat af bestyrelsesmøde 17. oktober 2018

Referat af bestyrelsesmøde 17. oktober, klokken 18:30. Mødet blev holdt hos NF og følgende var til stede:

 

Jan Egholm (FM)
Flemming Poulsen (NF)
Kasserer Jes Baggersted (KS)
Best. medlem Lars Froberg (BM)
Sekretær Ulrik Klixbüll (SEK)

 

Ad. 1 Referat
Referater fra bestyrelsesmødet 15.08.2018 var udsendt pr. mail. Referatet blev godkendt.

 

Ad. 2 Beretning
Sagen med Tårnby Kommune omkring ændring af bebyggelsesprocenten i GFTV er bekræftet afsluttet fra Tårnby Kommunes side.

FM har fra Nybolig modtaget information om salg af nr. 69. De nye ejere er Pia Stockholm Nielsen og Ferry Adler.

Jubilæumsfesten lørdag 29 oktober forløb godt. I alt var der 47 tilmeldt til festen, hvilket betød, at foreningen bidrag løb op i kr. 7.050,-.

 

Ad. 3 Regnskab
Ind- og udbetalinger siden forrige møde gennemgået.

 

Det endelige regnskab for generalforsamling og fællesarbejde er afsluttet.

 

Mæglerhonorar vedr. 69 er modtaget, Hansen Service er betalt for græsslåning og foreningens bidrag til jubilæumsfesten er overført til festudvalget.

 

Sidste del af bestyrelseshonoraret er overført til bestyrelsens medlemmer.

 

Sparekassen Sjælland har varslet et gebyr på foreningskonti på kr. 75,- pr. kvartal. Bestyrelsen forventer ikke, at vi i dagens marked kan finde et bedre og billigere pengeinstitut.

 

Kontoudtog udleveret til SEK.

 

Saldo på konti i Sparekassen Sjælland:
Driftskonto kr. 51.314,91
Vejkonto – drift kr. 283.762,97
Saldo på konto i Arbejdernes Landsbank
Bunden konto kr. 638.773,39

 

Ad. 3 Arbejdsopgaver
Fældning af træ på Fællesarealet
Fyrretræet blev fældet på den aftalte dag, og der er retableret efter rodfræsning.
Træet blev skåret op i håndterbare stykker, og via hjemmesiden er det bekendtgjort, at medlemmerne kan hente brænde efter ”først til mølle” princippet.

 

SEK skriver til Holdkærparken.

 

Reparation af vejene
Som resultat af vores klage over revneforseglingen, har entreprenøren været forbi, og lavet arbejdet en gang mere. Dette for entreprenørens regning. NF har bedt en-treprenøren bekræfte, at der er garanti på det nye arbejde.

 

Vejsyn
Efter bestyrelsen vejeftersyn var der 31 forhold der skulle påtales. FM har omdelt disse på taler til 29 medlemmer, da to medlemmer allerede havde udbedret de for-hold bestyrelsen ønskede at påpege.

 

Ad. 5 Næste møde
Næste møde afholdes 16. januar 2019 kl. 18:00 hos FM.

 

Ad. 5 Eventuelt
BM kontakter Hansen Service for at understrege, at der kun skal slås græs på fællesarealet en gang på måned i sæsonen.

 

 

Jan Lerche Egholm
Formand

Relaterede indlæg

Gå i gang med at taste din søgning herover og tryk enter for at søge. Tryk ESC for at annullere.

Tilbage til toppen