Referat fra bestyrelsesmøde 31. maj 2023

Referat af bestyrelsesmøde 31. maj 2023, klokken 18:30 Mødet blev holdt hos KS og følgende var til stede:

Formand Flemming Poulsen (FM)
Næstformand Maiken Andersen (NF)
Kasserer Jes Baggersted (KS)
Best. medlem Brian Visser (BM)
Sekretær Ulrik Klixbüll (SEK)

Ad. 1 Referat fra bestyrelsesmøde 20.03.23
Referater fra bestyrelsesmødet 20.03.23 var udsendt pr. mail. Referatet blev godkendt.

Ad. 2 Regnskab
Ind- og udbetalinger siden seneste møde blev gennemgået.

Kontoudtog blev udleveret til SEK.

Arbejdernes Landsbank er fra 1.1.23 begyndt at tilskrive positive renter. Det betyder, at vi til dato har fået kr. 1.523,04 i rente.

Sparekassen Sjælland giver stadig ikke renter.

Jan Boklund har spurgt, om det ikke var en ide at sætte vores penge ind på en ”høj” rente konto 2 – 3%. KS spørger Jan hvilken bank han har set de rentesatser hos.

Hvis penge skal flyttes, er det et krav, at der stadig skal være to underskrifter for at fortage udbetalinger.

Ad. 3 Evaluering af generalforsamling
Generalforsamlingen blev afholdt i god stemning.

På indkaldelsen skal medlemmerne opfordres til selv at medbringe bestik / glas / service, da engangsservice i dag koster en formue.

Vi skal udarbejde en huskeliste, så vi får alle fornødenheder med til generalforsamlingen. Fx affaldssække, toiletpapir, klude til aftørring af borde m.m.

Det skal overvejes om suppleanterne skal deltage på de sidste par møder

Ad. 4 Opgaver fra generalforsamling
Onefiber:
Onefiber reagerer ikke på vores henvendelser, og vi betragter dem nu som værende ud af billedet. Det betyder, at TDC nu ser ud til at være eneste mulighed for at få fiber i området. Hvornår de kommer forbi, må tiden vise.

Ny gartner:
NF kontakter Birkely for at høre om deres tilbud stadig står ved magt. Prøver også at få arrangeret et møde så arbejdet kan blive aftalt.

Løg til fællesareal:
NF køber for maks. kr. 500,00 løg til fællesarealet.

Bump på stamvej:
NF kontakter Tårnby Kommune og beder dem om at se på hvordan de kan etablere noget fartdæmpende på stamvejen hvor børn fra institutionerne krydser stamvejen.

Alternativt lave en general hastighedsgrænse på 30-40 km i timen på vejen. Skiltning ved indkørslen fra Ugandavej.

Bump på fællesveje:
I første omgang, mens processen foregår, prøver vi om vi med gode ord kan foranledige, at vores egen medlemmer letter foden fra speederen. FM udarbejder et forslag, som sendes til bestyrelsen.

FM kontakter vejbump.dk i et forsøg på at få en dialog i gang med dem. Det vil være godt hvis vi kan få et professionelt firma til at give deres vurdering af projektet.

Vi skal have undersøgt, om en grundejer har mulighed for at modsætte sig at der etableres et vejbump ud for medlemmets grund selvom ”Projekt vejbump” er vedtaget på en generalforsamling.

FM kontakter Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Tårnby Kommune og Tårnby Kommune for at høre hvad de kan sige omkring etablering af vejbump.

Skilt nr. 53:
Medlemmet i nr. 53 har accepteret, at der opsættes et ”Legende børn” skilt ud for hans grund. FM har fået en pris (kr. 7.250) fra det firma, der har sat de øvrige skilte op. Det er dyrt; men FM beder dem udføre arbejdet hurtigst muligt.

Ad. 5 Næste møde
Næste møde bliver onsdag den 9. august 2023 kl. 18:30 hos BM. På dette møde gennemføres den årlige vejvandring.

Ad. 6 Eventuelt
Fællesarbejdet forløb godt. Pænt fremmøde. Der er sået blomster over et stort stykke af arealet.

Der er kommet klager over høj musik fra de motionshold, der benytter Skelgårdsskolens boldbaner. At påtale dette er ikke en bestyrelses opgave.

Flemming Poulsen
Formand

Relaterede indlæg

Gå i gang med at taste din søgning herover og tryk enter for at søge. Tryk ESC for at annullere.

Tilbage til toppen