Referat fra bestyrelsesmøde 20. maj 2015

Referat af bestyrelsesmøde 20. maj 2015, klokken 19:00. Mødet blev holdt hos KS og følgende var til stede:

 

Benny Hansen (FM)
Jan Egholm (NF)
Kasserer Jes Baggersted (KS)
Best. medlem Lars Froberg (BM)
Sekretær Ulrik Klixbüll (SEK)

 

Ad. 1 Referat
Referatet fra bestyrelsesmødet 3.3.2015 var udsendt pr. mail. Referatet blev godkendt.

 

Ad. 2 Beretning
FM har modtaget en brochure fra NCC omkring vejvedligehold. Ikke lige aktuelt for os; men FM gemmer den.

 

Der er ordinært delegeretmøde i Sammenslutningen dags dato; men FM deltager jo af naturlige årsager ikke.

FM har endnu ikke modtaget en henvendelse fra nr. 58 ejendomsmægler. Det forventes at ske snarest, da rygtet siger at ejendommen er solgt.

Ad. 3 Regnskab
Kontooversigter udleveret til SEK.

Ind- og udbetalinger siden forrige møde gennemgået.

Bestyrelseshonorar overført til bestyrelsens medlemmer.

Indbetalingskort til kontingent omdeles senest lige efter pinse.

Ad. 4 Arbejdsopgaver
Status på generalforsamling.
SEK skriver til Kresten Kromann, nr. 20, for at få afklaret hvorfor bestyrelsen fik en kopi af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse, ledsaget af nogen ord omkring for mange kvadratmeter.

 

Hyld Ager hegn
BM tager kontakt til fx Ishøjhegn for at få en pris på hvad en eventuel reparation af hegnet vil løbe op i. Når den pris foreligger tages der beslutning om sagens videre forløb.

 

Andre opgaver
FM skriver til Skelgårdsskolens ledelse, og beder dem tage fat i de forældre, der parkerer – og dermed generer vores medlemmer – på vores vejen når børnene skal sættes af. De medlemmer, der er berørt får en kopi af brevet.

 

På grund af det sparsomme fremmøde til årets fællesarbejde, blev det drøftet om foreningen skal anskaffe en god og kraftig buskrydder, der vil kunne kompensere for de mange manglende hænder. Det blev der opnået enighed om, og vi går i gang med at undersøge markedet.

Ad. 7 Eventuelt
BM kunne fortælle, at der var truffet beslutning om, at opføre ældre boliger på Ugandavej på stykket fra plejehjemmet og ned mod Kalvebod Fælled.

Ad. 8 Næste møde
Næste møde afholdes tirsdag 11. august 2015 kl 18:30 hos BM. I forbindelse med dette møde udføres det årlige vejsyn.

Mødet slut 20:27

Benny Hansen
Formand

Relaterede indlæg

Gå i gang med at taste din søgning herover og tryk enter for at søge. Tryk ESC for at annullere.

Tilbage til toppen