Referat fra bestyrelsesmøde 16. august 2023

Referat af bestyrelsesmøde 16. august 2023, klokken 18:30 Mødet blev holdt hos BM og følgende var til stede:

Formand Flemming Poulsen (FM)
Næstformand Maiken Andersen (NF)
Kasserer Jes Baggersted (KS)
Best. medlem Brian Visser (BM)
Sekretær Ulrik Klixbüll (SEK)

Ad. 1 Vejvandring
Vejene blev gennemgået, og der er en del medlemmer, som skal have en påmindelse om at fjerne ukrudt i rendestene. Ukrudtet kan ødelægge asfaltbelægningen. SEK sender særskilt rapport til FM, der omdeler påmindelser til de berørte medlemmer.

Ad. 2 Referat fra bestyrelsesmøde 31.05.23
Referater fra bestyrelsesmødet 31.5.23 var udsendt pr. mail. Referatet blev godkendt.

Ad. 3 Regnskab
Ind- og udbetalinger siden seneste møde blev gennemgået.

Alle medlemmer har betalt kontingent.

Der er overført kr. 50.400 til vejkontoen.

Forsikring for fællesarealet er betalt.

KS har været i kontakt med Bank Nordic, Arbejdernes Landsbank og Sparekassen Sjælland, for at undersøge muligheden for at anbringe vores penge til en ordentlig forrentning. Det er der desværre ikke udsigt til at vi kan, da erhvervskonti enten er fordyre eller ikke forrentes. KS arbejder videre. Blandt andet vil KS kontakte Danske Bank.

Kontoudtog blev udleveret til SEK.

Ad. 4 Vejbump
FM har udsendt et referat fra FMs og SEKs møde med vejbump.dk.
I vores §11 står der, at et forslag om vejbump skal vedtages med 2/3 af stemmerne. Det samme siger Tårnby Kommune.

FM har stillet en stribe spørgsmål til Tårnby Kommune; men de har endnu ikke svaret. Det samme gælder for de spørgsmål FM har sendt til Sammenslutningen.

NF får afklaret eventuelle krav til stemmeproceduren med Tårnby Kommune.

Ad. 5 Det grønne område
NF har talt med Birkely, og prisen holder nogenlunde det lovede niveau. NF aftaler tidspunkt for slåning senere på året.

NF lægge nogle blomsterløg når arealet er klippet.

Ad. 6 Vejbump på stamvej
NF har været i dialog med Tårnby Kommune om hastighedsbegrænsning og/eller vejbump på stamvejen. Hastighedsbegrænsning blev klart afvist, og sandsynligheden for at institutionerne og skolen vil betale for vejbump må betragtes, som værende under 1%.

Ad. 7 Skilt nr. 53
Skiltet er bestilt og forventes opsat 17/8/23.

Ad.8 Opfordring til forsigtig kørsel
SEK sender sit oplæg til FM, som printer og omdeler.

Ad. 9 Næste møde
Næste møde bliver onsdag den 25. oktober 2023 kl. 18:30 hos NF

Ad. 10 Eventuelt, høj musik
FM og KS har ”besøgt” motionisterne ved skolen og bedt dem skrue ned for musikken. Det har de lovet at gøre fremover.

Tina Jespersen, nr. 45, har skrevet til bestyrelsen for at høre om bestyrelsen vil skrive til Tårnby Kommune igen for at minde den om problemet med Ugandavej / Tømmerupvang. Det vil FM gøre.
FM foreslog, at vi opfordrer Tina til at få så mange medlemmer, som muligt, til at skrive til kommunen med et ønske om lysregulering af krydset.
SEK svarer Tina og beder hende sprede ønsket om mange breve til kommunen.

Flemming Poulsen
Formand

Relaterede indlæg

Gå i gang med at taste din søgning herover og tryk enter for at søge. Tryk ESC for at annullere.

Tilbage til toppen