Referat fra Bestyrelsesmøde 21.05.2008

Referat af bestyrelsesmøde 21.05.2008, klokken 19:00. Mødet blev holdt hos KS og følgende var til stede:

Formand Per Sørensen, (FM)
Næstformand Benny Hansen, (NF)
Kasserer Jes Bagersted, (KS)
Best. medlem Lars Froberg, (BM)
Sekretær Ulrik Klixbüll, (SEK)
Flemming Poulsen

Ad. 1 Referat
Referatet fra forretningsudvalgsmødet 4.03.2008 var udsendt pr. mail, og blev underskrevet på mødet.

Ad. 2 Beretning
FMs korte virke betød, at beretningen kun indeholdt et punkt, en klage fra et medlem over støjende adfærd hos et andet medlem.

Ad. 3 Regnskab
Ind- og udbetalinger siden sidste møde gennemgået.

Vi har fået et udbytte på kr. 1287,- fra vejkontoens værdipapirer.

Kopi af kontooversigter udleveret til SEK.

Omposteringen vedr. Guntofte og Bech som generalforsamlingen ønskede foretaget er endnu ikke lavet.

Ad. 4.Referat fra generalforsamlingen
Referatet er godkendt og underskrevet af FM og dirigent.
Hele referatet kan læses på hjemmesiden.

Ad. 5 Orientering til medlemmerne
Oplæget gennemgået. Det blev vedtaget at droppe fællesarbejde i denne omgang.

Ad. 6 Arbejdsopgaver
Hul i hegnet mellem fællesarealet og Hyld Agers byggeplads. VI skal have Hyld Ager til at udbedre skaden.

Undersøge om vi kan finde en der kan klippe hækkene ind til Holdkærs Ager (HA). De skal klippes både ned og ind.

Mulighed for forbedring af forhold ved udkørsel / oversigt ved vej fra HA. Evt. vejbumpet når / hvis det bliver muligt

Lukning af skolestien. Der tages kontakt til Tårnby Kommune. Best. vil tage kontakt til de personer, som sætter børn af ved skolestien. De opfordres til at afsætte børnene et andet sted.

Ad. 7 Dato for fællesarbejde
Dette punkt udgik. Se punkt 5.

Ad. 8 Hjemmesiden
Det blev besluttet, at vi skal prøver at lægge et kort referat fra best. møderne på hjemmesiden.

Ad. 9 Overdragelse fra tidligere formand
Fl. Poulsen gav FM alt materiale, og en kort orientering om hvor FM kunne finde de forskellige ting og sager.

Ad. 10 Næste møde
Næste bestyrelsesmøde bliver afholdt 20. august 2008 kl. 19:00 hos Lars Froberg

Ad. 11 Eventuelt
BM har konstateret, at der har været lavet kontrolboringer i forbindelse med en olieforurening i foreningen.

 

Relaterede indlæg

Gå i gang med at taste din søgning herover og tryk enter for at søge. Tryk ESC for at annullere.

Tilbage til toppen