Referat fra bestyrelsesmøde 17. marts 2022

Referat af bestyrelsesmøde 17. marts 2022, klokken 18:30. Mødet blev holdt hos SEK og følgende var til stede:

Formand Flemming Poulsen (FM)
Næstformand Maiken Andersen (NF)
Kasserer Jes Baggersted (KS)
Best. medlem Lars Froberg (BM)
Sekretær Ulrik Klixbüll (SEK)

Ad. 1 Referat fra bestyrelsesmøde 6.2.2022 v/sekretæren
Referater fra bestyrelsesmødet 6.2.2022 var udsendt pr. mail. Referatet blev godkendt.

Ad. 2 Regnskab
Kontoudtog blev udleveret til SEK.

Ind- og udbetalinger siden seneste møde blev gennemgået.

Ks har udarbejdet et nyt budget, der tager højde for hele omkostningen for opsætning af Legende Børn skiltene.

Ad. 3 Godkendelse af vedtægter til print
Seneste version er OK, og det bliver den vi benytter.

Ad. 4 Godkendelse af vedtægter for Vejkonto til print
Seneste version er OK, og det bliver den vi benytter.

Ad. 5 Legende børn skilte, status
Der er opsat tre skilte. Et ved stamvejen, et ved vej 1 og et ved vej 2.

Pris: Skiltene kr. 3.642,30 og opsætning kr. 10.871,25.

Ad. 5 Legende børn skilte, status
Tre skilte er sat op og betalt.

Ad. 6 Ordensreglement, godkendelse af forslag samt print
Seneste version er OK, og det bliver den vi benytter.

Ad. 7 Ny gartner, status
Hansen Service er umulig. BM kan ikke komme i kontakt med firmaet, og de reagerer hverken på BMs telefonbeskeder eller e-mail.

BM opsiger skriftligt vores aftale med Hansen Service. Husk at få mailprogrammet til at give kvittering for levering af mail.

KS spørger en kontakt, om han kan/vil eller kender andre mulige leverandører.

Har vi ingen løsning inden generalforsamlingen, kan vi spørge blandt de fremmødte er kendskab til en leverandør vi kan bruge.

Ad. 8 Blomster m.v. status og fældning af træ på fællesareal
Dette punkt blev sat på standby indtil vi har en løsning omkring en ny gartner.

Ad. 9 Trafikregulering stamvej/Ugandavej, henvendelse til TK, status
FM kunne meddele, at der endnu ikke er noget nyt omkring dette emne.

Ad. 10 Forberedelse til generalforsamling
Dato: 20. april 2022, kl. 18:30. Sted: Holdkærparkens Fælleshus, Holdkærs Ager 94

Bestyrelsen vil foreslå NF som dirigent. BM kontakter Benny Hansen, og forklarer hvorfor han ikke bliver dirigent i år.

FM får printet alt materialet hos Hovedstadens Kopicenter ApS, Amagerbrogade 123A, 2300 København S. FM sender info til bestyrelsen om udgift for hvert enkelt medlem af bestyrelsen. Afregning via MobilePay. Indkaldelse m.m. skal omdeles senest 30. marts 2022. Indkaldelsen er dateret 26. marts 2022

BM bestiller smørrebrød når antal tilmeldte kendes.

BM køber tre flasker vin til Holdkærs Ager, som tak for lån af lokale.

BM og FM afhenter smørrebrød, drikkevarer m.m.

SEK henter nøgle.

Vi skal huske at medbringe affaldssække.

Taktikken for afvikling af generalforsamlingen blev grundigt debatteret.

Ad. 11 Næste møde
Et eventuelt formøde afholdes torsdag 7. april kl. 19:00 hos FM.

Ad. 12 Eventuelt
Dato for fællesarbejde søndag 8. maj 2022 kl. 10:00.

 

Flemming Poulsen
Formand

Relaterede indlæg

Gå i gang med at taste din søgning herover og tryk enter for at søge. Tryk ESC for at annullere.

Tilbage til toppen