Referat fra bestyrelsesmøde 27. oktober 2015

Referat af bestyrelsesmøde 27. oktober 2015, klokken 19:00. Mødet blev holdt hos NF og følgende var til stede:

 

Benny Hansen (FM)
Jan Egholm (NF)
Kasserer Jes Baggersted (KS)
Best. medlem Lars Froberg (BM)
Sekretær Ulrik Klixbüll (SEK)

 

Ad. 1 Referat
Referatet fra bestyrelsesmødet 11.8.2015 var udsendt pr. mail. Referatet blev godkendt.

 

 

Ad. 2 Beretning
FM har omdelt alle påtaler fra vejsynet. Flere havde allerede udbedret forholdene, og de fik derfor ikke påtalen. Nummer 26, der har flere påtalte forhold, har endnu ikke reageret på henvendelsen. Generelt kan det siges, at påtaler vedrørende fortovsfliser ignoreres.
KS påpegede, at hvis nr. 60 ikke havde fået en påtale vedr. hækkens bredde, skal vi give ham en. FM checker og følger op dette. Hvis der er medlemmer, som ikke retter på påtalerne, skal de grove tilfælde have endnu er påtale, hvoraf det klart fremgår, at udbedres de påtalte forhold ikke overdrages sagen til Tårnby Kommune.

 

FM har modtaget et større antal gravetilladelser fra TK. De blev overdraget til BM for scanning.

 

FM har korresponderet med Hyld Ager omkring vores fælles hegn. FM har fremlagt vores synspunkter og vi afventer nu svar fra Hyld Ager.

 

FM har skrevet til Skelgårdskolen, og påtalt de problemer vi har med forældre, der parkerer på vores vej mens de følger deres børn til skole. Skolen har svaret, og meddelt, at de sætter deres SSP betjent på sagen. Der er endnu ingen mærkbar forbedring, og vi forventer ikke, at der sker de store ændringer af den grund. Vi følger udviklingen.

 

FM er indkaldt til formandsmøde i sammenslutningen. Dagordenen lyder spændende.

 

FM har modtaget en henvendelse fra Løfquist, nr. 29. Falck har i forbindelse med afhentning af et køretøj spildt olie på kørebanen. De har spredt ”kattegrus” på oljepletterne; men vi skal holde skarpt øje med om asfalten har taget skade.

Ad. 3 Regnskab
Ind- og udbetalinger siden forrige møde gennemgået.

 

Største post er rensning af rendestensbrønde kr. 6.800,-.

 

Kontooversigter udleveret til SEK.

 

Alle medlemmer har indbetalt kontingent.

 

De sidste penge er overført til vejkontoen.

 

Ad. 4 Arbejdsopgaver
Holdkærs Ager – kvadratmetersagen blok 6
Vi skriver til Tårnby Kommune, og beder dem forklare hvordan kvadratmetertallet kan ændre sig fra 1988 papirerne og til dagens Bygnings- og Boligregister opgørelser. NF laver et oplæg til FM, der skyder brevet afsted.

 

Hyld Ager hegn
FM holder snor i Hyld Ager, så vi kan have en løsning klar til næste års generalforsamling.

 

Skelgårdsskolen
FM følger op over for skolen.

 

Ad. 5 Eventuelt
Intet

 

Ad. 5 Næste møde
Næste møde afholdes tirsdag 12. januar 2016 kl 18:30 hos FM.

Mødet slut 20:00

Benny Hansen
Formand

Relaterede indlæg

Gå i gang med at taste din søgning herover og tryk enter for at søge. Tryk ESC for at annullere.

Tilbage til toppen