Referat fra bestyrelsesmøde 8. marts 2016

Referat af bestyrelsesmøde 8. marts 2016, klokken 18:30. Mødet blev holdt hos SEK og følgende var til stede:

 

Benny Hansen (FM)
Jan Egholm (NF)
Kasserer Jes Baggersted (KS)
Best. medlem Lars Froberg (BM)
Sekretær Ulrik Klixbüll (SEK)

 

Ad. 1 Referat
Referatet fra bestyrelsesmødet 18.01.2016 var udsendt pr. mail. Referatet blev godkendt.

 

Ad. 2 Beretning
Ejendommene nr. 44 og nr. 55 er til salg, og FM har sendt relevante papirer til mægleren.

 

Mæglergebyr vedrørende nr. 69 er endnu ikke modtaget fra mægler. FM rykker mægleren.

 

FM har modtaget diverse gravetilladelser, og disse er overdraget til BM for scanning.

 

Ad. 3 Emner som skal med i beretningen
Mulige emner til beretningen blev gennemgået, og konklusionen blev, at FM skal lave en detaljeret beretning, og fremsende denne til bestyrelsens godkendelse.

 

I beretningen skal nævnes, at der vil være fællesarbejde søndag den 22. maj 2016, kl. 10:00.

 

Ad. 4 Regnskab
Ind- og udbetalinger siden forrige møde gennemgået.

 

Kontoudtog udleveret til SEK.

 

På vores løbende konto er saldo kr. 48.558,- og på vejkontoen er saldoen kr. 175.726,-.

Den bundne konto udløber i april. På den er saldoen kr. 634.227,-. Den kommende bestyrelse skal finde bedst mulige anbringelse af disse midler.

 

Foreningens regnskaber for 2015 er blevet revideret. Regnskaberne blev gennemgået og underskrevet af bestyrelsen.

KS fremlagde budgetforslag for 2016. Forslaget blev gennemgået og skåret til.

 

KS kopierer regnskaber og budget.

 

Ad. 5 Forberedelse af den ordinære generalforsamling
SEKs oplæg til indkaldelse blev gennemgået, og justeret på få punkter.

Forslag til renovering af hegnet mod Hyld Ager skal udarbejdes og med i indkaldelsen. FM laver dette og BM undersøger om de priser vi har fået holder endnu. FM laver aftalen med Hyld Ager. SEK retter og kopierer.

 

BM sørger for indkøb af smørrebrød og drikkevarer.

 

Et eventuelt formøde afholdes hos FM 29/3/16 kl. 19:00.

 

Indkaldelse, regnskaber og budget omdeles 20 – 21/3/16.

 

Ad. 6 Andre arbejdsopgaver
Det svar NF har modtaget fra Tårnby Kommune vedrørende forskel i kvadratmeter angivelse på brandmyndighedernes gokendelse og BBR registret for Holdkærs Ager nr. 15, er det rene volapyk, og det forholder sig ikke til selve spørgsmålet. NF tager fat i TK endnu en gang, for at få et helt klart og utvetydig svar.

 

Ad. 7 Eventuelt
KS har undersøgt mulighederne for en bestyrelsesansvarsforsikring. KS har ikke kunnet finde noget der dækker kollektivt. FM prøver sin forsikringsforbindelse.

Mødet slut 20:30

Benny Hansen
Formand

Relaterede indlæg

Gå i gang med at taste din søgning herover og tryk enter for at søge. Tryk ESC for at annullere.

Tilbage til toppen