Referat fra bestyrelsesmøde 18.januar 2023

Referat af bestyrelsesmøde 18. januar 2023, klokken 18:30 Mødet blev holdt hos FM og følgende var til stede:

Formand Flemming Poulsen (FM)
Næstformand Maiken Andersen (NF)
Kasserer Jes Baggersted (KS)
Best. medlem Brian Visser (BM)
Sekretær Ulrik Klixbüll (SEK)

Ad. 1 Referat fra bestyrelsesmøde 17.10.22
Referater fra bestyrelsesmødet 17.10.2022 var udsendt pr. mail. Referatet blev godkendt.

Ad. 2 Regnskab
Ind- og udbetalinger siden seneste møde blev gennemgået.

På vores vejkonto er påløbet renter -3.227 kr. og gebyr på 204 kr.

Kontoudtog blev udleveret til SEK.

L.M.J har krediteret os for kr. 2.830, som de havde opkrævet for meget i 2021 + 2022.

Ad. 3 Ændringer af vedtægter, Bestyrelsens dispositions muligheder
SEK oplæste de ændrede paragraffer, og ændringerne var lavet som aftalt.

SEK laver et forslag til kommende generalforsamling.

Ad. 4 Onefiber, Status på foreningerne Aladdin, Derna og Enghave
BM fortalte, at GF Enghave havde haft en overvejende positiv reaktion til Onefibers tilbud på deres generalforsamling.

Det ser dog stadig ud til, at Onefiber er på tilbagetog med deres tilbud om nedgravning af fiber.

Det skal overvejes, om vi skal bringe emnet på bane under Eventuelt på kommende generalforsamling.

Ad. 5 Ny gartner
FM laver et forslag til kommende generalforsamling. Forslaget bliver udelukkende baseret på de tilbud vi har på nuværende tidspunkt.

Ad. 6 Blomster mv.
Sparket til hjørne. Sagen med en ny gartner skal løses først.

Ad. 7 Trafikregulering stamvej/Ugandavej, henvendelse til TK, status
Baseret på tidligere udmelding fra Tårnby Kommune sætter vi dette punkt på standby.

Ad. 8. Fjernvarme
FM og NF har deltaget i Tårnby Forsynings møde vedrørende fjernvarme. Det bliver ikke en helt billig løsning. Det anslås, at prisens for at opvarme et hus på ca. 100m2 vil starte omkring 17.000, -/år og den vil være støt stigende.

Som planen ser ud p.t., lukkes der helt for naturgas i 2030.

Varmecentralen ved svømmehallen vil først blive færdig ved slutningen af 2023.

Ad. 9. Næste møde
Næste møde bliver mandag den 20. marts 2023 kl. 18:30 hos SEK.

Generalforsamling afholdes 26. april 2023. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 12. april og de skal omdeles til medlemmerne senest 19. april.

Ad. 10 Eventuelt
Intet.

Mødet slut 19:25.

Flemming Poulsen
Formand

Relaterede indlæg

Gå i gang med at taste din søgning herover og tryk enter for at søge. Tryk ESC for at annullere.

Tilbage til toppen